• Nieuws

Termijnen in lopende merken- en modellenprocedures worden verlengd

20 maart 2020
Intellectuele-eigendomsrechten - Merk en model - Corona (COVID-19) juridische Helpdesk - Technologie, media & telecom

Nakoming van termijnen in merkenrechtelijke geschillen bij de nationale merkeninstanties

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) heeft aangekondigd dat, als reactie op de door COVID-19 veroorzaakte ontregelingen in de maatschappij, de termijnen in lopende merken- en modellenprocedures voor het bureau verlengd worden, totdat de opgelegde maatschappelijke beperkingen in de Benelux-landen worden opgeheven.

Zodra de nieuwe termijnen bekend zijn, zal het BOIP de betrokken partijen hiervan op de hoogte stellen.

De Europese merkeninstantie (het EUIPO) en de World Intellectual Property Office (WIPO) hebben een soortgelijke maatregel genomen. Deadlines die gedurende deze periode verlopen, zullen indien opportuun, worden verlengd totdat de rust is wedergekeerd.

Het IE-team van Ploum houdt uiteraard lopende termijnen strak voor u in de gaten en zal u regelmatig op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen die voor u relevant kunnen zijn.

Meer informatie

Sabin Tigu

M +31 6 2269 3321
E s.tigu@ploum.nl

Willem Leppink

M +31 6 2021 0504
E w.leppink@ploum.nl

Print dit artikel