• Nieuws

Medewerker overlijdt na buitenechtelijk avontuur op zakenreis; bedrijfsongeval?

17 september 2019
Verzekeringsrecht & aansprakelijkheidsrecht - Aansprakelijkheidsrecht

Afgelopen week signaleerden wij een opmerkelijke uitspraak van de Franse rechter. Een medewerker van het Franse spoorwegbouwbedrijf TSO pleegde overspel tijdens zijn zakenreis in 2013. Tijdens (of kort na) het avontuurtje werd de medewerker getroffen door een hartaanval en overleed aan de gevolgen daarvan. Nabestaanden van de medewerker besloten een claim in te dienen bij de werkgever. Zij voerden onder meer aan dat de man niet zou zijn overleden als hij niet op zakenreis zou zijn gestuurd.

Verweer TSO

TSO voerde als verweer onder meer aan dat zij niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de dood van haar medewerker, omdat zijn hartaanval niet werk-gerelateerd was. Dit standpunt van TSO wordt door de Franse rechter niet gevolgd. Een werkgever blijft volgens de Franse rechter verantwoordelijk voor de werknemer op zakenreis, ongeacht wat hij of zij doet tijdens of buiten werktijd onderneemt. Daarmee wordt aangesloten bij de bescherming die een werknemer geniet op basis van het stelsel van sociale zekerheid. Het Hof van Beroep van Parijs oordeelde dat dit ongeval als bedrijfsongeval dient te worden aangemerkt en veroordeelde TSO tot het betalen van een schadevergoeding aan de nabestaanden. Volgens Franse berichtgeving laat TSO het er niet bij zitten, zij zal in een vervolgprocedure proberen aan te tonen dat de medewerker zijn werk wegens persoonlijke redenen onderbrak. TSO is daarin tot nu toe niet geslaagd. 

Ruime invulling zorgplicht

Een dergelijk ruime invulling van de zorgplicht van de werkgever voor werk-gerelateerde ongevallen kennen wij niet naar Nederlands recht. Wij verwachten dan ook niet dat de Nederlandse rechter in een soortgelijk geval tot een dergelijk oordeel zal komen.

Meer informatie

Nicole de Boer

M +31 6 1283 8115
E n.deboer@ploum.nl

Madelon Zweep

M +31 6 1255 6818
E m.zweep@ploum.nl

Print dit artikel