• Nieuws

Maximum inkomen van tijdelijke topfunctionarissen

12 oktober 2015
Arbeidsrecht - Ploum over Arbeid

Op grond van de Wet normering topinkomens (WNT) geldt voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector een maximumbezoldiging gebaseerd op dat van een minister (€178.000,- per jaar). Tijdelijk ingehuurde topfunctionarissen vallen niet onder dit maximum. Voor hen geldt vooralsnog de “oude WNT-norm”. Dit betekent dat het de ingehuurde topfunctionaris vrijstaat een bezoldiging overeen te komen tot een maximumbedrag ter hoogte van 130% van een ministersalaris (€231.400,- per jaar).

Ontwerpbesluit

De ministerraad heeft ermee ingestemd een ontwerpbesluit inzake maximumbezoldiging van tijdelijke topfunctionarissen voor advies aan de Raad van State voor te leggen, waardoor per 1 januari 2016 de bezoldiging van interim topfunctionarissen vanaf de eerste dag genormeerd wordt. Na inwerkingtreding van de regeling wordt de bezoldiging van interim topfunctionarissen genormeerd in drie fasen.

Onmiddellijke normering

Gedurende de eerste zes maanden bedraagt de bezoldiging maximaal €144.000,- en gedurende de tweede zes maanden maximaal €108.000,-. Dit is een hoger bedrag dan de oude WNT-norm van 130% die momenteel geldt voor interim topfunctionarissen en dient ter compensatie van de intensiviteit die korte en acute opdrachten vergen. Voorts geldt een maximum uurtarief van €175,-, om bovenmatige beloning van deeltijdfunctionarissen te voorkomen. Na het eerste jaar vallen de ingehuurde topfunctionarissen onder dezelfde norm als de andere topfunctionarissen in de publieke sector: maximaal een ministersalaris.

 

Meer weten? Kijk op ploumoverarbeid.nl