• Nieuws

Let op: controle op registratie als toegelaten douanevertegenwoordiger

14 oktober 2019
Douane, handel en logistiek - Douane, handel en logistiek

Registratie douanevertegenwoordigers

De douane heeft onlangs een nieuwsbericht op haar website gepubliceerd over de controle op de registratie van douanevertegenwoordigers. Vanaf 1 oktober 2019 wordt in AGS gecontroleerd of vertegenwoordigers zijn geregistreerd als toegelaten douanevertegenwoordiger. Als de vertegenwoordiger niet is geregistreerd als toegelaten douanevertegenwoordiger, wordt de aangifte niet aanvaard. In dat geval kan een aangifte volgens de douane alleen op eigen naam en voor eigen rekening worden gedaan. Dit betekent dat de douanevertegenwoordiger door de douane als aangever en bij het ontstaan van een douaneschuld als schuldenaar wordt aangemerkt.

Aanvraag toelating

Op grond van artikel 1:10 Algemene Douanewet moet een douanevertegenwoordiger voldoen aan de criteria voor de status geautoriseerde marktdeelnemer voor douanevereenvoudigingen, ook wel bekend als Authorised Economic Operator (AEO-C). Indien u daaraan voldoet, kunt u zich laten registeren als toegelaten vertegenwoordiger met het formulier ‘Aanvraag Toelating douanevertegenwoordiger’. U mag dan andere marktdeelnemers vertegenwoordigen bij onder andere het doen van een douaneaangifte en andere handelingen en formaliteiten die in de douanewetgeving staan.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met team Douane, Handel en Logistiek.

Meer informatie

Print dit artikel