• Nieuws

‘Leidraad afvalstof of product’ gepubliceerd

17 augustus 2018
Bestuursrecht

Op 13 juli 2018 is de ‘Leidraad afvalstof of product’ namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) door de DG Milieu en Internationaal aangeboden aan de Omgevingsdiensten, IPO en VNG. De leidraad bevat richtsnoeren voor een zoveel mogelijk uniforme toepassing van de begrippen ‘afvalstof’ (‘zich ontdoen’), ‘bijproduct’ en ‘einde-afvalstatus’. Een link naar de leidraad vind je hier.

Met de ‘Leidraad afvalstof of product’ wordt het begrip afvalstof in LAP3 verduidelijkt. Hiermee wil het Ministerie van IenW met name een betere benutting bevorderen binnen de ruimte die de huidige Europese wetgeving en de rechtspraak biedt om materialen niet onnodig als afvalstof te kwalificeren. Het onderscheid tussen materialen die wel en materialen die geen afvalstof zijn, is van belang, omdat daarop verschillende wettelijke regimes van toepassing zijn.

In een recent artikel van Stephan Sluiter in PRO (Het begrip ‘afvalstof’ – de stand van zaken”) wordt nader ingegaan op de definitie van het begrip afvalstof. Aan de orde komen het wettelijk kader, de relevante jurisprudentie en de belangrijkste hulpmiddelen om vast te stellen of sprake is van een afvalstof of niet. Klik hier om het artikel te lezen.

De sectie bestuurs- en strafrecht van Ploum staat op dagelijkse basis bedrijven uit industrie en afvalsector bij met betrekking tot afvalwetgeving. Heeft u vragen over wet- en regelgeving met betrekking tot afvalstoffen? Bel of mail Stephan Sluiter (06 10 93 56 20 of s.sluiter@ploum.nl).

Meer informatie

Print dit artikel