• Nieuws

Kwartaalupdate Vennootschappelijke Geschillen – Q4 2014

15 januari 2015
Ondernemingsrecht

In deze Kwartaalupdate Vennootschappelijke Geschillen voor Q4 2014 worden uitspraken van de Ondernemingskamer besproken over het doen van mededelingen uit het onderzoeksverslag door de curator, de enquêtebevoegdheid van een economisch belanghebbende, de tijdelijkheid van onmiddellijke voorzieningen, de vermenging van belangen als aandeelhouder en commissaris, informatieverstrekking in een uitkoopprocedure aan gedaagde aandeelhouders, het ontslag van een tijdelijk bestuurder en een beschikking van een raadsheer-commissaris over de omvang van het onderzoek.

Lees update »

Voor meer informatie kunt u contact opnamen met:
René van de Klift – Team Ondernemingsrecht en Faillissementsrecht