• Nieuws

Kwartaalupdate Bestuurdersaansprakelijkheid – Q4 2018

03 januari 2019
Bestuurders- en beroepsaansprakelijkheid - Litigation - Corporate litigation

In het vierde kwartaal van 2018 zijn er op www.rechtspraak.nl 34 uitspraken gepubliceerd waarin de ingestelde vordering gegrond was op bestuurdersaansprakelijkheid. Het betrof 5 uitspraken van de Hoge Raad, 15 uitspraken van gerechtshoven, 12 van rechtbanken en 2 van het Gerecht in eerste aanleg in Curaçao.

In deze update komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Kennelijk onbehoorlijk bestuur van bestuurder bij aanvraag eigen faillissement
  • Geen verklaring waarom bankrekening vennootschap leeg was – nadere invulling Beklamelnorm
  • Verhaalsfrustratie: leeghalen en ontbinden vennootschap
  • Aansprakelijkheid bestuurder – beroep op matiging weinig succesvol
  • Aansprakelijkheid bestuurder naar aanleiding van betalingstoezegging?
  • Vordering tot oplegging bestuursverbod

Lees update

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Thomas Munnik – advocaat

Meer informatie

Thomas Munnik

M +31 6 2248 1755
E t.munnik@ploum.nl

Print dit artikel