• Nieuws

Kwartaalupdate Bestuurdersaansprakelijkheid – Q2 2018

01 juli 2018
Bestuurders- en beroepsaansprakelijkheid - Litigation - Corporate litigation

In het tweede kwartaal van 2018 zijn er op www.rechtspraak.nl 31 uitspraken gepubliceerd waarin de ingestelde vordering gegrond was op bestuurdersaansprakelijkheid. Het betrof 14 uitspraken van gerechtshoven, 16 van rechtbanken en 1 van het Gerecht van eerste aanleg in Curaçao. De Hoge Raad heeft in deze periode geen arresten gewezen op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid.

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Aansprakelijkheid van indirect bestuurder voor niet uitkeren van bedragen door vennootschap
  • Het al dan niet aanwezig zijn van een causaal verband tussen een verweten handeling en het onbetaald blijven van een vordering.
  • De schending van de boekhoud- en publicatieplicht
  • De interne aansprakelijkheid van bestuurder jegens een stichting; en
  • De aansprakelijkheid van de bestuurder van een stichting voor het niet voldoen van huur – een nadere invulling van de Beklamel-norm.

Lees update

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Thomas MunnikAdvocaat

Meer informatie

Thomas Munnik

M +31 6 2248 1755
E t.munnik@ploum.nl

Print dit artikel