• Nieuws

Kwartaalupdate Bestuurders- en Beroepsaansprakelijkheid Q4 2019

21 januari 2020
Bestuurders- en beroepsaansprakelijkheid - Bestuurdersaansprakelijkheid - Beroepsaansprakelijkheid

Het vierde kwartaal van 2019 ligt inmiddels achter ons en traditiegetrouw hebben wij weer de op www.rechtspraak.nl gepubliceerde uitspraken op het gebied van bestuurders- en beroepsaansprakelijkheid van de afgelopen drie maanden in kaart gebracht en vervat in onze kwartaalupdates. Je treft deze kwartaalupdates hierbij aan.

In de kwartaalupdate bestuurdersaansprakelijkheid – dit keer geschreven door Thomas Munnik – komt de vraag aan de orde hoever een decharge zich uitstrekt. Daarnaast wordt een aantal uitspraken behandeld waarin bestuurders van gefailleerde vennootschappen door de curator worden aangesproken voor het boedeltekort. Tot slot wordt een tweetal rechtbank uitspraken behandeld waarin de maatstaf voor bestuurdersaansprakelijkheid bij niet naleving van CAO-verplichtingen wordt uitgewerkt.

Kwartaalupdate Bestuurdersaansprakelijkheid Q4 2019

In de kwartaalupdate beroepsaansprakelijkheid – dit keer geschreven door Lennard van den Berg – wordt onder meer ingegaan op een arrest van het Hof Amsterdam waarin het Hof – in weerwil van een tuchtoordeel van de Raad van Discipline – oordeelde dat een advocatenkantoor in strijd met de gedragsregels jegens haar (voormalig) cliënt had gehandeld. Ook wordt een arrest besproken waarin een assurantietussenpersoon wordt verweten geen adequate verzekering te hebben afgesloten. Tot slot wordt ingegaan op een arrest waarin een curator (pro se) wordt verweten ten onrechte een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis te hebben geëxecuteerd.

Kwartaalupdate Beroepsaansprakelijkheid Q4 2019