• Nieuws

Kwartaalupdate Beroepsaansprakelijkheid – Q1 2019

09 april 2019
Bestuurders- en beroepsaansprakelijkheid - Beroepsaansprakelijkheid

In het eerste kwartaal van 2019 zijn er op www.rechtspraak.nl 15 uitspraken gepubliceerd waarin een (civiele) vordering tegen een beroepsbeoefenaar werd ingesteld. Het merendeel betrof uitspraken met betrekking tot een advocaat, 1 uitspraak was gericht tegen een notaris en 1 uitspraak had betrekking op een assurantietussenpersoon.

De Hoge Raad wees daarnaast op 22 februari 2019 een arrest waarin de vraag centraal stond hoe de schade dient te worden begroot wanneer een NVM-makelaar de NVM-meetinstructie niet in acht neemt en een foutief (te hoog) aantal vierkante meters van een woning in diens verkoopinformatie presenteert. Op 13 juli 2018 oordeelde de Hoge Raad al dat het meten in strijd met de NVM-meet-instructie (NEN 2580) in beginsel leidt tot onrechtmatig handelen (artikel 6:162 BW)  jegens de koper.

In deze Kwartaalupdate Beroepsaansprakelijkheid voor Q1 2019 is een selectie gemaakt uit deze uitspraken en worden verschillende uitspraken behandeld.

Lees update

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Maurice Verhoeven – Advocaat | Partner

Lennard van den Berg – Advocaat

Thomas Munnik – Advocaat