• Nieuws

DNB verlaagt buffereis banken ter ondersteuning kredietverlening

18 maart 2020
Banking & Finance - Corona (COVID-19) juridische Helpdesk

Vanuit de overheid en diverse (internationale) toezichthouders wordt gewerkt aan maatregelen die de ingrijpende gevolgen van het coronavirus moeten beperken. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft in dat kader op 17 maart 2020 aangekondigd dat zij banken tijdelijk extra ruimte geeft om de kredietverlening in stand te houden (en daar waar mogelijk te verhogen). DNB heeft in dat verband de volgende maatregelen aangekondigd:

  • Systeemrisicobuffer wordt verlaagd
  • De invoering van een ondergrens voor de risicoweging van hypothecaire leningen wordt uitgesteld

Met deze maatregelen verwacht DNB dat er ten minste EUR 8 miljard aan kapitaal vrijvalt bij Nederlandse banken. Dit zou de banken in de gelegenheid moeten stellen om ook bij oplopende verliezen kredieten te blijven verstrekken.  DNB schat het totale effect op de kredietverlening op EUR 200 miljard. DNB heeft uitdrukkelijk kenbaar gemaakt dat banken deze vrijval van kapitaal moeten gebruiken voor het ondersteunen van kredietverlening en dat zij de ruimte niet mogen benutten voor het uitbetalen van dividend of inkopen van eigen aandelen.

De maatregelen blijven van kracht zolang nodig. Daarna zal er geleidelijk weer toegewerkt worden naar toepassing van de standaard kapitaaleisen.

DNB is van mening dat de Nederlandse bankensector goed gekapitaliseerd is en de afgelopen jaren voldoende buffers heeft opgebouwd waardoor zij de negatieve impact veroorzaakt door het coronavirus goed kan opvangen. De maatregelen zouden dan ook geen bedreiging moeten vormen voor de stabiliteit van de financiële sector.

Het banking & finance team van Ploum zal u regelmatig op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen die in het kader van financiering en liquiditeit relevant kunnen zijn.

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Matthijs Bolkenstein en Lucas Lustermans

Matthijs Bolkenstein                                  Lucas Lustermans

+31 6 4663 0866                                         +31 6 1985 0096

m.bolkenstein@ploum.nl                         l.lustermans@ploum.nl