• Nieuws

Knutselen en rommelen aan merkproducten

14 september 2017
Intellectuele-eigendomsrechten

Onlangs heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag zich, in een zaak tussen Stanley Black & Decker en HBL, uitgesproken over de vraag of een distributeur – zonder toestemming van de merkhouder –  producten met een Engelse stekker mag ‘omsnoeren’ naar een stekker die in het Nederlandse stopcontact past. Daarnaast boog de rechtbank zich over de vraag of een distributeur producten mag uitpakken om deze vervolgens in standaarddozen naar afnemers te verzenden. Hoe pakt deze uitspraak uit voor de merkhouder?

Achtergrond: omsnoeren en uitpakken

Stanley Black & Decker brengt producten op de markt onder het merk DEWALT en heeft ook registraties voor dit merk. HBL verkoopt gereedschappen en aanverwante artikelen via internet. Stanley Black & Decker sloot in 2015 een distributieovereenkomst met HBL. Na enige tijd komt Stanley Black & Decker erachter dat DEWALT-producten die voor de Engelse markt bedoeld waren, door HBL worden voorzien van een Nederlandse stekker. Het snoer met de Nederlandse stekker is korter dan het origineel en de Engelse stekker heeft een plastic kabelschoen in plaats van een koperen exemplaar. Ook blijkt dat de bedrading niet op de originele wijze is teruggezet of dat de omhulling daarvan beschadigd is.

Naast het omsnoeren van stekkers haalt HBL de DEWALT-producten uit de originele luxe kunststof verpakkingen waarna de producten voor verzending worden verpakt in merkloze kartonnen dozen.

Oordeel: merkinbreuk en afbreuk aan reputatie

Niet geheel onverwacht oordeelt de rechtbank dat HBL met het omsnoeren inbreuk maakt op het merkrecht van Stanley Black & Decker. De rechtbank acht het voldoende aannemelijk dat de DEWALT-producten na het omsnoeren een mindere kwaliteit hebben gekregen.

Interessant zijn de overwegingen met betrekking tot het verwisselen van de verpakking. De rechtbank stelt dat in deze zaak geen sprake is van ompakken, maar van het uitpakken van producten die voor verzending weer worden verpakt. In de ogen van de rechtbank heeft Stanley Black & Decker voldoende gemotiveerd dat zij heeft geïnvesteerd in herkenbare en uniforme verpakkingen en dat de verpakkingen bijdragen aan het imago en de reputatie van DEWALT-producten. De verwijdering van een dergelijke verpakking doet daarom afbreuk aan het imago en reputatie van het verpakte product. HBL brengt hier tegenin dat erkende dealers van Stanley Black & Decker de producten ook uitpakken en los verder verkopen. Stanley Black & Decker stelt hiervan niet op de hoogte zijn. Nu op dit punt onduidelijkheid blijft bestaan wordt de vordering op dit punt in het kort geding afgewezen. Partijen kunnen in een bodemprocedure nader bewijs leveren.

Gevolgen: positie merkhouder

Uit deze uitspraak wordt duidelijk dat een merkhouder geen wijzigingen van zijn merkproduct hoeft te dulden die de kwaliteit van het product doen verslechteren. Of het wijzigen van een product zonder meer afbreuk doet aan het merkrecht van de houder blijft echter in het midden. Daarnaast heeft de rechter bevestigd dat het gebruik van luxe verpakkingen bij kan dragen aan de uitstraling van een merkproduct en daarmee aan de reputatie en het imago van het merk. Dit heeft tot gevolg dat het verwijderen van de verpakking afbreuk doet aan het imago van het merk.

Over het om-, ver- en uitpakken van producten is het laatste woord nog niet gezegd. Mogelijk zal de rechter in hoger beroep bepalen dat het verpakken van producten snel merkinbreuk oplevert. Dit zou de positie van merkhouders ten goede komen.

Dit artikel is geschreven door Dafne de Boer.

 

Meer informatie

Martijn Poulus

M +31 6 2053 9837
E m.poulus@ploum.nl

Print dit artikel