Civiele cassatie zaken

Voeg toe aan Mijn interesses

10 Dec '20

Auteur(s): Caspar Janssens,

HR 21 december 2018 Is het langdurig ongebruikt bezet houden van een domeinnaam zonder geldige reden onrechtmatig?

HR 13 juli 2018 Is een verkopende NVM-makelaar jegens de kopers van een huis aansprakelijk voor de vermelding van een onjuiste woonoppervlakte die niet is gemeten volgens de voor NVM-makelaars verplichte meetinstructie?

HR 13 juli 2018 In hoger beroep wordt beslist dat verdeling van een huwelijksgemeenschap zonder verrekening moet plaatsvinden, waardoor de man slechter af is dan in eerste aanleg (reformatio in peius).

HR 18 mei 2018 Hoe moet het criterium voor de beoordeling van wetenschap van benadeling bij een op grond van Pauliana vernietigde overeenkomst nader worden ingevuld?

HR 4 mei 2018 Vragen met betrekking tot de verhouding tussen de hoofdprocedure en de schadestaatprocedure.

HR 10 november 2017 Is toestemming van de echtgenote vereist bij de financiering van een binnenvaartschip?

HR 13 oktober 2017 Schadevaring door een dekschuit, waardoor schade aan een oliedrukkabel ontstaat. Kan vergoeding worden gevorderd door de netbeheerder die niet de eigenaar is?

HR 15 september 2017 Na echtscheiding heeft de vrouw een vordering tot terugneming (reprise) uit de huwelijksgoederengemeenschap en verhaal op het privévermogen van de man. Onjuiste beslissing met betrekking tot de bepaling van de hoogte van deze vordering.

HR 23 juni 2017 Aansprakelijkheid van de gemeente voor het verlies van een woonwagen en de inboedel na ontruiming door de deurwaarder en afvoer en bewaring door de gemeente.

HR 12 mei 2017 Beschadiging van een scheepslading palmolie tijdens het vervoer, waarna een vergissing is gemaakt bij het afstempelen van de cognossementen Wie is recht- en regelmatig cognossementshouder en kan dus in rechte optreden? Is er sprake van verwarring over de wederpartij?

HR 24 maart 2017 Werkgeversaansprakelijkheid met betrekking tot mesothelioom. Is het beroep op verjaring van de werkgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, mede in het licht van EHRM 11 maart 2014, NJ 2016/88 (Howald Moor c.s./Zwitserland)? Op welke wijze dienen de gezichtspunten voor de beoordeling van een beroep op verjaring uit HR 28 april 2000, NJ 2000/430 (Van Hese/De Schelde) te worden gewogen?

HR 10 maart 2017 Erfpachter die bedrijfsruimte verhuurt gaat failliet, waarna de erfpacht eindigt. Wie is gerechtigd tot de incasso van de huurpenningen: de curator of de eigenaar van het pand? Wat is de rechtsgrond van de betalingen? Mededeling curator dat de huurder bevrijdend aan eigenaar kan betalen.

HR 24 februari 2017 Uitleg van een brief waarin een beroep op een ontbindende voorwaarde in een overeenkomst wordt gedaan en de toepasselijkheid van de wilsvertrouwensleer. Passeren van een bewijsaanbod.

HR 17 februari 2017 Bevoegdheid van de Nederlandse rechter kennis te nemen van een vordering die door een weduwe van een werknemer is ingesteld. Is het Rotterdamse kantoor aan te merken als hoofdvestiging als bedoeld in artikel 18-21 EVEX II (art. 18-21 EEX Verordening)?

 

HR 25 november 2016 De Hoge Raad beantwoordt prejudiciële vragen met betrekking tot de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten en de veertiendagenbrief, zoals over de aanvang van de veertiendagentermijn, de stelplicht en bewijslast, de gevolgen van de onjuiste vermelding van de termijn, de gevolgen van gedeeltelijke betaling tijdens de veertiendagentermijn en de rol van de rechter in dergelijke zaken.

HR 19 februari 2016 Beschermingsomvang niet-geregistreerd gemeenschapsmodel en in eerste aanleg opgelegde dwangsom. Kan een in eerste aanleg gegeven bevel met dwangsom in hoger beroep worden vervangen door eenzelfde bevel op andere grondslag, met de oorspronkelijke ingangsdatum?

HR 9 mei 2014Bij de sanering van een kantoorgebouw wordt losgebonden (spuit)asbest aangetroffen nadat al eerder hechtgebonden asbest werd ontdekt. Koper legt alleen de vondst van losgebonden (spuit)asbest Koper gebouw legt alleen aanwezigheid van losgebonden (spuit)asbest aan zijn vordering ten grondslag. Begon de klachttermijn van artikel 7:23 BW te lopen na de eerdere ontdekking van het hechtgebonden asbest, waarover koper niet heeft geklaagd en staat het niet verrichten van nader onderzoek na de vondst van het hechtgebonden asbest een beroep op de aanwezigheid van losgebonden (spuit)asbest in de weg?

HR 20 december 2013 Is sprake van een depot te kwader trouw van het merk Wendy’s, heeft het Hof alle omstandigheden van het geval in zijn beoordeling betrokken en is Wendy’s een merk van algemene bekendheid?

HR 12 april 2013 en HR 22 februari 2013  Maken de door H3 Products en Fikszo op de markt gebrachte kinderstoelen inbreuk op de auteursrechten van Stokke op de Tripp Trapp kinderstoel?

HR 1 juni 2012Is een nietige samenwerkingsovereenkomst tot stand gekomen met betrekking tot internationale handel in medicijnen, vanwege strijd met een publiekrechtelijk voorschrift?

Reacties

Wilt u reageren op deze track record? Inloggen of maak een Mijn Ploum account aan om uw reactie te plaatsen


Blijf op de hoogte

Voeg deze interesses toe aan Mijn Ploum.

Expertise(s)

Auteur(s)

Stel direct een vraag

Inschrijven nieuwsbrief

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, kunt u lezen in ons Privacy statement. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Wijzig uw gegevens' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

  • Volgen wat u interessant vindt
  • Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses
  • Snel inschrijven op kennisevents en Ploum Academy
  • Vraag en antwoord mogelijkheden gebruiken bij artikelen

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

*Verplicht in te vullen velden.

ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

Volgen wat u interessant vindt

Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

Snel inschrijven op kennisevents en Ploum Academy

Reacties op artikelen plaatsen


Waarom vragen we uw naam?

We vragen u om uw voor- en achternaam zodat wij die kunnen gebruiken als u zich bijvoorbeeld inschrijft op een Ploum Kennisevent.

Wachtwoord

Er wordt automatisch een wachtwoord voor u aangemaakt. Zodra uw account is aangemaakt ontvangt u dit wachtwoord in een welkomstmail. U kunt er direct mee inloggen. Dit wachtwoord kunt u indien gewenst ook zelf aanpassen via de wachtwoord vergeten functie.