• Klachtenregeling

Wij hechten veel waarden aan de kwaliteit van de cursussen en opleidingen van de Ploum Academy. Om deze kwaliteit te waarborgen, beschikken wij over een klachtenregeling. Indien u een klacht wilt indienen, dan kunt u een e-mail sturen naar ploumacademy@ploum.nl. Wij nemen uw klacht binnen twee weken na ontvangst in behandeling.