• Ploum Academy

Ieder jaar organiseert de Ploum Academy, ons in-house opleidingsinstituut, diverse juridische actualiteiten- en verdiepingscursussen van academisch niveau voor advocaten (en bedrijfsjuristen) van onze cliënten. De cursussen worden gegeven door eigen en externe docenten, in alle gevallen erkende experts op hun vakgebied. Schrijf u vandaag nog in, er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

 • 17 JAN 2019

  Ploum Academy ‘Procederen in hoger beroep’

  De omvang van de rechtsstrijd in hoger beroep vormt de kern van het appelprocesrecht. Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen het overkoepelende begrip van de algemene devolutieve werking en de onderverdeling daarvan in de negatieve (grievenstelsel) en positieve zijde van de devolutieve werking. Al deze begrippen hebben hun eigen betekenis en gevolgen. Aan de hand van voorbeelden wordt het verschil duidelijk. Ook duidelijk wordt wat het hof ambtshalve zal doen maar vooral ook waar de partij absoluut zelf voor moet zorgen. Hiermee hangt nauw samen de vraag of incidenteel hoger beroep wenselijk of zelfs noodzakelijk is. Door de gehele stof zit de wijze van procederen in hoger beroep vervlochten. Afgesloten wordt met de soorten van uitspraken in hoger beroep en evocatie/prorogatie. Ook komen de te verwachten wijzigingen door het KEI-procesrecht kort aan de orde.

  Punten: 3 Docent: mr. S.M.A.M Venhuizen

  Lees meer
 • 31 JAN 2019

  Ploum Academy ‘Medezeggenschapsrecht’

  Omschrijving volgt

  Punten: 2 Docent: mr. S.A. Tan

  Lees meer
 • 14 FEB 2019

  Ploum Academy ‘Garanties en exoneraties’

  Exoneratieclausules zijn een voortdurende bron van geschillen. Bij onderhandelingen en bij het opstellen van contracten wordt echter vaak naar verhouding onvoldoende aandacht besteed aan de vele mogelijkheden die het recht biedt om het onderwerp ‘aansprakelijkheid’ op een passende manier te regelen. De verhouding tussen exoneratieclausules, garantiebedingen, overmachtclausules en boetebedingen blijkt voor velen lastig in praktijk te brengen. Tijdens deze bijeenkomst wordt het kader rond aansprakelijkheidsbeperkingen tussen partijen (B2B en B2C) belicht, maar wordt ook ingegaan op de positie van derden (bijvoorbeeld in concernverhoudingen, onderaannemers, zelfstandigen). Bekeken wordt op welke wijze hoe de rechtspraak met de verschillende typen bedingen omgaat, en hoe hierop (mogelijk) kan worden ingespeeld bij het opstellen van contracten.

  Punten: 2 Docent: mr. C.R. Christiaans

  Lees meer
 • 12 MAR 2019

  Ploum Academy ‘Actualiteiten Civiel Bouwrecht’

  U zult worden bijgepraat over alle recente ontwikkelingen op het gebied van het bouwrecht

  Punten: 2 Docent: mr. J.M. Henriquez

  Lees meer
 • 21 MAR 2019

  Ploum Academy ‘Bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheid’

  Omschrijving volgt

  Punten: 2 Docent: mr. M.H.S. Verhoeven en mr. V. Terlouw

  Lees meer
 • 18 APR 2019

  Ploum Academy ‘Het wijzigen van een opdracht tijdens en na een aanbesteding’

  In de cursus licht Dennis Zieren uitzonderingsgevallen met betrekking tot het wijzigen van een opdracht tijdens en na een aanbestedingsprocedure toe.

  Punten: 2 Docent: mr. D.B. Zieren

  Lees meer
 • 09 MAY 2019

  Ploum Academy ‘Actualiteiten contractenrecht’

  Mr. M. Wallart behandelt rechtspraak van de Hoge Raad op het gebied van het algemene contractenrecht (geen consumentenrecht) in de laatste 2 jaar.

  Punten: 3 Docent: Mr. M. Wallart

  Lees meer
 • 13 JUN 2019

  Ploum Academy ‘Actualiteiten mededingingsrecht – een vertaling naar de praktijk’

  In de cursus zult u worden bijgepraat over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het mededingingsrecht. De cursus zal worden aangepast aan de actualiteit, maar voorzienbaar is dat het zal kunnen gaan over de ontwikkelingen op het toezicht van de ACM op (prijsbinding in) distributierelaties, over mededingingsbeperkingen bij internetverkoop, over belangrijke aandachtspunten in contacten met concurrenten en over de handhavingsstrategie van de ACM.

  Punten: 2 Docent: mr. F.W. Barendrecht

  Lees meer
 • 27 JUN 2019

  Ploum Academy ‘Blockchain & smart contracts outline’

  Omschrijving volgt

  Punten: 2 Docent: Tycho de Graaf

  Lees meer
 • 12 SEP 2019

  Ploum Academy ‘Toezicht en handhaving rondom gevaarlijke stoffen vanuit Arbo-perspectief’

  Omschrijving volgt.

  Punten: 2 Docent: mr. M.G.J. Maas-Cooymans & mr. J. Barensen

  Lees meer
 • 01 OCT 2019

  Ploum Academy ‘Laatste trends op financieringsgebied’

  Tijdens deze Ploum Academy zullen Lucas Lustermans en Matthijs Bolkenstein u bijpraten over de laatste trends op financieringsgebied.

  Punten: 1 Docent: Mr. L. Lustermans en M. Bolkenstein

  Lees meer
 • 10 OCT 2019

  Ploum Academy ‘Actualiteiten procesrecht’

  Omschrijving volgt

  Punten: 3 Docent: mr. S.M.A.M. Venhuizen

  Lees meer

Meer informatie

Karin Bösecke
Karin Bösecke

T +31 10 440 6440
E ploumacademy@ploum.nl

Archief