• Ploum Academy

Ieder jaar organiseert de Ploum Academy, ons in-house opleidingsinstituut, diverse juridische actualiteiten- en verdiepingscursussen van academisch niveau voor advocaten (en bedrijfsjuristen) van onze cliënten. De cursussen worden gegeven door eigen en externe docenten, in alle gevallen erkende experts op hun vakgebied. Schrijf u vandaag nog in, er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

 • 10 SEP 2020

  Ploum Academy ‘Actualiteiten financieren’

  Tijdens deze Ploum Academy zullen Lucas Lustermans en Matthijs Bolkenstein u bijpraten over de laatste trends op financieringsgebied.

  Punten: 2 Docent: mr. L.P. Lustermans en mr. M.A. Bolkenstein

  Lees meer
 • 15 SEP 2020

  Ploum Academy ‘Privacy & Ondernemingsrecht’ (webinar)

  Dorine ten Brink, Nina Witt en Anamika Wilbrink laten u tijdens dit webinar zien waarom de privacyregels van belang zijn voor het ondernemingsrecht. Hierbij ligt de focus op fusies en overnames en op de verkoop van klantenbestanden in faillissementssituaties.
  Met welke verplichtingen uit de AVG moet u rekening houden bij een overname? Welke persoonsgegevens mogen in het kader van een due diligence onderzoek aan een potentiële koper worden verstrekt? Wat kan hierover het beste worden opgenomen in de SPA?
  En hoe dienen de curator en een koper om te gaan met persoonsgegevens van bijv. klanten, leden en/of personeel, die in de failliete bedoel vallen?

  Punten: 1 Docent: mr. D. Ten Brink, mr. N. Witt en mr. A.V. Wilbrink

  Lees meer
 • 17 SEP 2020

  Ploum Academy ‘Actualiteiten Reclame- & Marketingrecht’

  Aan bod komen oneerlijke handelspraktijken, vergelijkende en misleidende reclame, gebruik van andermans merken in reclame en marketing. Handhaving door rechter, Reclame Code Commissie en ACM.

  Punten: 2 Docent: mr. W.J.H. Leppink en mr. M Poulus

  Lees meer
 • 29 SEP 2020

  Ploum Academy ‘Toezicht op financiële markten’

  Recente en toekomstige ontwikkelingen in financieel toezicht.

  Punten: 2 Docent: mr. M.A. Bolkenstein en mr. L.P. Lustermans

  Lees meer
 • 06 OCT 2020

  Ploum Academy ‘Bestuurders- & Toezichthoudersaansprakelijkheid’

  Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de verschillende vormen van aansprakelijkheid van bestuurders van rechtspersonen (onrechtmatige daad, intern, fiscale schulden en faillissement) en aansprakelijkheid van toezichthouders van rechtspersonen (commissarissen en one tier board alsmede Raad van Toezicht bij stichtingen). Hierbij wordt ook ingegaan op wetsvoorstel bestuur en toezicht.

  Punten: 2 Docent: mr. M.H.S. Verhoeven en mr. V. Terlouw

  Lees meer
 • 13 OCT 2020

  Ploum Academy ‘Strategisch Procederen’

  Het burgerlijk procesrecht biedt vaak meer mogelijkheden dan vaak wordt gedacht. Wist u bijvoorbeeld dat ook de eiser iemand in vrijwaring kan oproepen? En dat de rechter in beginsel verplicht is in beginsel de schade direct zelf te begroten? mr. dr. R.J.Q. Klomp gaat hier in deze cursus nader op in.

  Punten: 2 Docent: mr. dr. R.J.Q. Klomp

  Lees meer
 • 05 NOV 2020

  Ploum Academy ‘Actualiteiten Procesrecht’

  In deze veel gevraagde cursus komen procesrechtelijke actualiteiten van de laatste twaalf maanden aan de orde. Dit kunnen nieuwe wendingen in jurisprudentie, wetgeving of literatuur zijn, maar ook de vaste jurisprudentie, die voor de rechtshelper dagelijks actueel is, komt aan bod.

  Punten: 3 Docent: mr. S.M.A.M. Venhuizen

  Lees meer
 • 12 NOV 2020

  Ploum Academy ‘Omgevingswet’

  De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking. Deze stelselwijziging behoort tot de grootste wetgevingsoperaties in Nederland en heeft grote gevolgen voor de praktijk. In deze cursus worden de belangrijkste wijzigingen besproken.

  Punten: 2 Docent: mr. S.F.J. Sluiter en mr. A. Danopoulos

  Lees meer
 • 19 NOV 2020

  Ploum Academy ‘Contracteren in een digitale omgeving’

  Besproken zal worden op welke wijze B2B en B2C producten en diensten dienen te worden verkocht door middel van een elektronische omgeving.

  Punten: 2 Docent: mr. dr. T.J. de Graaf

  Lees meer
 • 03 DEC 2020

  Ploum Academy ‘Schadevergoeding in het vervoerrecht’

  In deze cursus zal Stephan aan de hand van (recente) rechtspraak en wetgeving ingaan op de omvang van de aansprakelijkheid van de vervoerder.

  Punten: 2 Docent: mr. S. Geense

  Lees meer

Meer informatie

Marloes Joukema
Marloes Joukema

T +31 10 440 6440
E communicatie@ploum.nl