• Ploum Academy

Ieder jaar organiseert de Ploum Academy, ons in-house opleidingsinstituut, diverse juridische actualiteiten- en verdiepingscursussen van academisch niveau voor advocaten (en bedrijfsjuristen) van onze cliënten. De cursussen worden gegeven door eigen en externe docenten, in alle gevallen erkende experts op hun vakgebied. Schrijf u vandaag nog in, er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

 • 14 MAY 2020

  Ploum Academy ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’

  Tijdens deze cursus wordt er een compleet en grondig overzicht gegeven van de privaatrechtelijke wijzigingen die de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen met zich brengt en de wijze waarop je je organisatie daarop kunt voorbereiden. De cursus sluit af met enkele praktische actiepunten die direct toepasbaar zijn.

  Punten: 2 Docent: mr. J.M. Henriquez

  Lees meer
 • 26 MAY 2020

  Ploum Academy ‘Actualiteiten Arbeidsrecht’

  Tijdens deze cursus wordt er onder andere ingegaan op ervaringen met de Wet Arbeidsmarkt in Balans en ontslag van statutair directeur.

  Punten: 2 Docent: mr. R.E.N. Ploum

  Lees meer
 • 04 JUN 2020

  Ploum Academy ‘Civiel beslismodel’

  Je maakt kennis met ‘het civiel beslismodel’ en leert hoe de civiele rechter zich met behulp van dit model op zittingen voorbereidt en vonnissen schrijft. De training helpt advocaten om effectiever te procederen en beter te voorzien welke partij voor welke stellingen de bewijslast krijgt. Een praktische training met gebruik van veel casusvoorbeelden.

  Punten: 3 Docent: Sandra Ju

  Lees meer
 • 18 JUN 2020

  Ploum Academy ‘Toezicht & Handhaving’

  Alexandra en Jouko gaan vanuit het bestuursrecht respectievelijk het strafrecht in op de rechten en plichten die bedrijven en natuurlijke personen hebben.

  Punten: 2 Docent: mr. J. Barensen en mr. A. Danopoulos

  Lees meer
 • 10 SEP 2020

  Ploum Academy ‘Actualiteiten financieren’

  Omschrijving volgt.

  Punten: 2 Docent: mr. L.P. Lustermans en mr. M.A. Bolkenstein

  Lees meer
 • 17 SEP 2020

  Ploum Academy ‘Actualiteiten Reclame- & Marketingrecht’

  Aan bod komen oneerlijke handelspraktijken, vergelijkende en misleidende reclame, gebruik van andermans merken in reclame en marketing. Handhaving door rechter, Reclame Code Commissie en ACM.

  Punten: 2 Docent: mr. W.J.H. Leppink en mr. M Poulus

  Lees meer
 • 29 SEP 2020

  Ploum Academy ‘Toezicht op financiële markten’

  Recente en toekomstige ontwikkelingen in financieel toezicht.

  Punten: 2 Docent: mr. M.A. Bolkenstein en mr. L.P. Lustermans

  Lees meer
 • 06 OCT 2020

  Ploum Academy ‘Bestuurders- & Toezichthoudersaansprakelijkheid’

  Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de verschillende vormen van aansprakelijkheid van bestuurders van rechtspersonen (onrechtmatige daad, intern, fiscale schulden en faillissement) en aansprakelijkheid van toezichthouders van rechtspersonen (commissarissen en one tier board alsmede Raad van Toezicht bij stichtingen). Hierbij wordt ook ingegaan op wetsvoorstel bestuur en toezicht.

  Punten: 2 Docent: mr. M.H.S. Verhoeven en mr. V. Terlouw

  Lees meer
 • 13 OCT 2020

  Ploum Academy ‘Strategisch Procederen’

  Het burgerlijk procesrecht biedt vaak meer mogelijkheden dan vaak wordt gedacht. Wist u bijvoorbeeld dat ook de eiser iemand in vrijwaring kan oproepen? En dat de rechter in beginsel verplicht is in beginsel de schade direct zelf te begroten? mr. dr. R.J.Q. Klomp gaat hier in deze cursus nader op in.

  Punten: 2 Docent: mr. dr. R.J.Q. Klomp

  Lees meer
 • 05 NOV 2020

  Ploum Academy ‘Actualiteiten Procesrecht’

  In deze veel gevraagde cursus komen procesrechtelijke actualiteiten van de laatste twaalf maanden aan de orde. Dit kunnen nieuwe wendingen in jurisprudentie, wetgeving of literatuur zijn, maar ook de vaste jurisprudentie, die voor de rechtshelper dagelijks actueel is, komt aan bod.

  Punten: 3 Docent: mr. S.M.A.M. Venhuizen

  Lees meer
 • 12 NOV 2020

  Ploum Academy ‘Omgevingswet’

  De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking. Deze stelselwijziging behoort tot de grootste wetgevingsoperaties in Nederland en heeft grote gevolgen voor de praktijk. In deze cursus worden de belangrijkste wijzigingen besproken.

  Punten: 2 Docent: mr. S.F.J. Sluiter en mr. A. Danopoulos

  Lees meer
 • 19 NOV 2020

  Ploum Academy ‘Contracteren in een digitale omgeving’

  Besproken zal worden op welke wijze B2B en B2C producten en diensten dienen te worden verkocht door middel van een elektronische omgeving.

  Punten: 2 Docent: mr. dr. T.J. de Graaf

  Lees meer
 • 03 DEC 2020

  Ploum Academy ‘Schadevergoeding in het vervoerrecht’

  In deze cursus zal Stephan aan de hand van (recente) rechtspraak en wetgeving ingaan op de omvang van de aansprakelijkheid van de vervoerder.

  Punten: 2 Docent: mr. S. Geense

  Lees meer

Meer informatie

Marloes Joukema
Marloes Joukema

T +31 10 440 6440
E communicatie@ploum.nl