• Modellen

Modeldocumenten

Ploum biedt u als service een aantal modeldocumenten aan.
Om deze te kunnen downloaden dient u eerst zich te registreren of aan te melden via “Mijn Ploum”
Er zijn twee soorten modeldocumenten:

1. Modellen die door advocaten en notarissen van ons kantoor zijn gemaakt. Deze modellen kunt u downloaden door ze aan te vinken en vervolgens rechts bovenaan te klikken op “Download geselecteerde documenten”. Vervolgens klikt u op “download bestanden” en worden de betreffende modellen als zip-bestand gedownload.

2. Modellen die een aanvulling zijn op de eigen modellen, afkomstig uit “Modellen voor de Rechtspraktijk” van Wolters Kluwer. Deze zijn herkenbaar aan het Wolters Kluwer logo naast de titel.

De modellen zijn te downloaden door op de betreffende titel te klikken.
Voor vragen kunt u terecht door te mailen naar: communicatie@ploum.nl

V

 • Vaststellingsovereenkomst met dadingsvariant
 • Vaststellingsovereenkomst met depot van gelden
 • Vaststellingsovereenkomst WWZ

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simon Tan of Astrid van Toledo.

 • Verklaring finale staat van oplevering van bedrijfsruimte / woonruimte (eindinspectie)
 • Verklaring voorlopige staat van oplevering van bedrijfsruimte / woonruimte
 • Verwerkersovereenkomst
 • Verzoek om verduidelijking
 • Verzoek tot voeging c.q. tussenkomst in aanbestedingsgeschil
 • Verzoek van de (ver)huurder van 290-bedrijfsruimte tot goedkeuring van afwijkende bedingen
 • Verzoek van de gewezen huurder bedrijfsruimet tot verlenging van ontruimingstermijn
 • Verzoekschrift betalingsregeling
 • Volmacht tot verkoop en levering
 • Volmacht tot verkoop en levering (onherroepelijk)
 • Voorlopige gunning – winnaar

  Dit model kan gebruikt worden door een aanbestedende dienst om de voorlopige gunning van een opdracht bekend te maken aan de “winnende inschrijver”. Het model moet steeds worden aangepast te worden aan de betreffende aanbesteding, waaronder de gevolgde procedure en de gehanteerde (sub)gunningscriteria.

  Voor meer informatie over dit model kunt u contact opnemen met Dennis Zieren.

 • Voorlopige gunning -afwijzing inschrijver

  Dit model kan gebruikt worden door een aanbestedende dienst om de voorlopige gunning van een opdracht bekend te maken aan de “verliezende inschrijver(s)”.
  De toelichting op de scores is inhoudelijk het meest belangrijke onderdeel van de brief. De aanbestedende dienst moet hier alle relevante redenen noemen. De afgewezen inschrijver moet hieruit kunnen opmaken waarom hij niet als eerste is geëindigd in de aanbesteding.
  Het voorbeeld moet steeds worden aangepast aan de betreffende aanbesteding, waaronder de gevolgde procedure en de gehanteerde (sub)gunningscriteria.

  Voor meer informatie over dit model kunt u contact opnemen met Dennis Zieren.