• Modellen

Modeldocumenten

Ploum biedt u als service een aantal modeldocumenten aan.
Om deze te kunnen downloaden dient u eerst zich te registreren of aan te melden via “Mijn Ploum”
Er zijn twee soorten modeldocumenten:

1. Modellen die door advocaten en notarissen van ons kantoor zijn gemaakt. Deze modellen kunt u downloaden door ze aan te vinken en vervolgens rechts bovenaan te klikken op “Download geselecteerde documenten”. Vervolgens klikt u op “download bestanden” en worden de betreffende modellen als zip-bestand gedownload.

2. Modellen die een aanvulling zijn op de eigen modellen, afkomstig uit “Modellen voor de Rechtspraktijk” van Wolters Kluwer. Deze zijn herkenbaar aan het Wolters Kluwer logo naast de titel.

De modellen zijn te downloaden door op de betreffende titel te klikken.
Voor vragen kunt u terecht door te mailen naar: communicatie@ploum.nl

P

 • Pachtovereenkomst
 • Pro forma beroep

  Tegen een beslissing op bezwaar kan binnen 6 weken beroep worden ingediend. Onderdeel van een beroepsprocedure zijn de gronden waarom iemand het niet eens is met het besluit.
  Omdat het formuleren van gronden vaak veel tijd kost, geeft de wet (de Algemene wet bestuursrecht) de mogelijkheid om een zogenaamd pro forma beroepschrift (ook wel voorlopig beroepschrift genoemd) in te dienen. Dat is dus een beroepschrift zonder gronden. Mits dat binnen de termijn van 6 weken wordt ingediend, geeft de rechtbank een uitstel van een paar weken voor het alsnog indienen van gronden. De rechtbank stuurt daartoe een brief naar de indiener van het beroepschrift.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maayke Maas of Brigitte Ebben.

 • Pro forma bezwaarschrift

  Tegen een besluit kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt. Onderdeel van een bezwaarschrift zijn de gronden waarom iemand het niet eens is met het besluit.
  Omdat het formuleren van gronden vaak veel tijd kost, geeft de Wet (de Algmene wet bestuursrecht) de mogelijkheid om een zogenaamd pro forma bezwaarschrift (ook wel voorlopig bezwaarschrift genoemd) in te dienen. Dat is dus een bezwaarschrift zonder gronden. Mits dat binnen de termijn van 6 weken wordt ingediend, geeft het bestuursorgaan een uitstel van een paar weken voor het alsnog indienen van gronden. Het bestuursorgaan stuurt daartoe een brief naar de indiener.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maayke Maas.

 • Protest als bedoeld in artikel 6:89 BW