• Modellen

Modeldocumenten

Ploum biedt u als service een aantal modeldocumenten aan.
Om deze te kunnen downloaden dient u eerst zich te registreren of aan te melden via “Mijn Ploum”
Er zijn twee soorten modeldocumenten:

1. Modellen die door advocaten en notarissen van ons kantoor zijn gemaakt. Deze modellen kunt u downloaden door ze aan te vinken en vervolgens rechts bovenaan te klikken op “Download geselecteerde documenten”. Vervolgens klikt u op “download bestanden” en worden de betreffende modellen als zip-bestand gedownload.

2. Modellen die een aanvulling zijn op de eigen modellen, afkomstig uit “Modellen voor de Rechtspraktijk” van Wolters Kluwer. Deze zijn herkenbaar aan het Wolters Kluwer logo naast de titel.

De modellen zijn te downloaden door op de betreffende titel te klikken.
Voor vragen kunt u terecht door te mailen naar: communicatie@ploum.nl

I

 • Ingebrekestelling

  In beginsel treedt verzuim in wanneer een ingebrekestelling is uitgebracht en de daarin gestelde termijn is verlopen zonder dat de schuldenaar is nagekomen. Verzuim is de periode waarin een correcte nakoming uitblijft.
  Een ingebrekestelling kan schriftelijk (e-mail, brief, fax etc.), maar kan ook bij exploot geschieden. De stelplicht en bewijslast dat aan het vereiste van de ingebrekestelling is voldaan rust op de schuldeiser. In de ingebrekestelling dient de schuldeiser de schuldenaar aan te manen een gespecificeerde verbintenis alsnog na te komen binnen een daarin opgenomen termijn. Deze termijn moet redelijk zijn. De schuldeiser dient de schuldenaar bij gebreke van nakoming binnen de gestelde termijn uitdrukkelijk of impliciet voor de vertraging aansprakelijk te stellen. Indien nakoming tijdelijk onmogelijk is of wanneer uit de houding van de schuldenaar blijkt dat een aanmaning nutteloos is kan worden volstaan met een aansprakelijkstelling.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Natalie Vloemans of Madelon Zweep.

 • Ingebrekestelling niet tijdig beslissen

  Als het bestuur niet op tijd een beslissing neemt op bijvoorbeeld een aanvraag (of een ingediend bezwaarschrift), is het een dwangsom verschuldigd. Niet op tijd betekent niet binnen de geldende beslistermijn. Dat is veelal acht weken. De wet kan een andere beslistermijn bepalen.
  Daartoe moet echter eerst een ingebrekestelling worden verstuurd. Dan heeft het bestuur nog 14 dagen om een besluit of beslissing op bezwaar te nemen. Als die 14 dagen voorbij zijn en er nog steeds geen besluit is genomen, moet het bestuur een dwangsom betalen voor iedere dag dat er niet besloten wordt.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maayke Maas of Brigitte Ebben.

 • Inleidende dagvaarding in aanbestedingsgeschil
 • Intentieovereenkomst