• Modellen

Modeldocumenten

Ploum biedt u als service een aantal modeldocumenten aan.
Om deze te kunnen downloaden dient u eerst zich te registreren of aan te melden via “Mijn Ploum”
Er zijn twee soorten modeldocumenten:

1. Modellen die door advocaten en notarissen van ons kantoor zijn gemaakt. Deze modellen kunt u downloaden door ze aan te vinken en vervolgens rechts bovenaan te klikken op “Download geselecteerde documenten”. Vervolgens klikt u op “download bestanden” en worden de betreffende modellen als zip-bestand gedownload.

2. Modellen die een aanvulling zijn op de eigen modellen, afkomstig uit “Modellen voor de Rechtspraktijk” van Wolters Kluwer. Deze zijn herkenbaar aan het Wolters Kluwer logo naast de titel.

De modellen zijn te downloaden door op de betreffende titel te klikken.
Voor vragen kunt u terecht door te mailen naar: communicatie@ploum.nl

G

 • Geheimhoudingsovereenkomst

  Dit model is een geheimhoudingsovereenkomst tussen twee B.V.’s. Uiteraard kan het voorbeeld ook voor andere rechtsvormen worden gebruikt, wel zullen de partijomschrijvingen dan moeten worden aangepast.
  Het ziet op geheimhouding van vertrouwelijk informatie die aan een partij is vertrekt, voorafgaand aan totstandkoming van een uiteindelijke (dienstverlenings)overeenkomst. Het model is dan ook dusdanig ingericht dat er één openbaarmakende partij is en één ontvangende partij is. Op de ontvangende partij, in dit geval de mogelijke toekomstige dienstverlener, rust een geheimhoudingsverplichting.
  In artikel 7 is bepaald dat de ontvangende partij een boete verschuldigd is in geval van schending van zijn geheimhoudingsverplichting. Of een boete daadwerkelijk gepast is, en zo ja hoe hoog die boete is, zal van geval tot geval moeten worden bepaald. Factoren die hierbij van belang zijn, zijn onder andere de mate van vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie en het (financiële) belang van de uiteindelijke overeenkomst.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dorine ten Brink of Michel Jacobs

 • Geheimhoudingsovereenkomst (EN)

  Dit model is een geheimhoudingsovereenkomst tussen twee B.V.’s. Uiteraard kan het voorbeeld ook voor andere rechtsvormen worden gebruikt, wel zullen de partijomschrijvingen dan moeten worden aangepast.
  Het ziet op geheimhouding van vertrouwelijk informatie die aan een partij is vertrekt, voorafgaand aan totstandkoming van een uiteindelijke (dienstverlenings)overeenkomst. Het model is dan ook dusdanig ingericht dat er één openbaarmakende partij is en één ontvangende partij is. Op de ontvangende partij, in dit geval de mogelijke toekomstige dienstverlener, rust een geheimhoudingsverplichting.
  In artikel 7 is bepaald dat de ontvangende partij een boete verschuldigd is in geval van schending van zijn geheimhoudingsverplichting. Of een boete daadwerkelijk gepast is, en zo ja hoe hoog die boete is, zal van geval tot geval moeten worden bepaald. Factoren die hierbij van belang zijn, zijn onder andere de mate van vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie en het (financiële) belang van de uiteindelijke overeenkomst.

  Voor meer inforamtie kunt u contact opnemen met Dorine ten Brink of Michel Jacobs

 • Geldlening

  Dit model is een format voor een eenvoudige overeenkomst van geldlening. Dit model gaat uit van een lening tussen twee vennootschappen. Dit mogen ook natuurlijke personen zijn. Bij vennootschappen dient steeds in de statuten te worden nagegaan of zij geldleningen mogen verstrekken of aannemen en of daarvoor nadere besluitvorming is vereist.
  In de overweging onder A. dient de nadere relatie tussen geldgever en geldnemer te worden uitgelegd, alsook het doel waarvoor de geldlening wordt verstrekt. In artikel 1.2 dient ook uitdrukkelijk te worden opgenomen waar de geldnemer de lening voor mag gebruiken. Het model betreft een ongezekerde geldlening (er worden door de geldnemer geen zekerheden verstrekt voor de terugbetaling). Indien het gewenst is om zekerheden op te nemen raden wij u aan contact met ons op te nemen in verband met de specifiek daarvoor geldende regels. Ook gaat het model er vanuit dat de lening en de rente aan het einde van de looptijd in eens wordt afgelost (boete vrije tussentijdse aflossing is toegestaan). Als alternatief kan overwogen worden om in artikel 4.1 een aflossingsschema op te nemen of om in artikel 3.2 op te nemen dat de rente (bijvoorbeeld) maandelijks zal worden voldaan. Indien de geldnemer een natuurlijke persoon is dient aan artikel 5 nog toelating tot de regeling op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen als opzeggingsgrond te worden opgenomen.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nick Hessels of Jeroen Terstegge.

 • General power of attorney
 • Getuigschrift