• Modellen

Modeldocumenten

Ploum biedt u als service een aantal modeldocumenten aan.
Om deze te kunnen downloaden dient u eerst zich te registreren of aan te melden via “Mijn Ploum”
Er zijn twee soorten modeldocumenten:

1. Modellen die door advocaten en notarissen van ons kantoor zijn gemaakt. Deze modellen kunt u downloaden door ze aan te vinken en vervolgens rechts bovenaan te klikken op “Download geselecteerde documenten”. Vervolgens klikt u op “download bestanden” en worden de betreffende modellen als zip-bestand gedownload.

2. Modellen die een aanvulling zijn op de eigen modellen, afkomstig uit “Modellen voor de Rechtspraktijk” van Wolters Kluwer. Deze zijn herkenbaar aan het Wolters Kluwer logo naast de titel.

De modellen zijn te downloaden door op de betreffende titel te klikken.
Voor vragen kunt u terecht door te mailen naar: communicatie@ploum.nl

B

 • Bekendmaking Europese openbare aanbesteding
 • Bekendmaking niet-openbare aanbesteding met voorafgaande selectie
 • Bestuursbesluit

  Format voor een besluit van het bestuur van een B.V. Het kan uiteraard ook gebruikt worden voor een N.V.
  Het opnemen van overwegingen heeft alleen zin wanneer zij iets toevoegen, bijvoorbeeld achtergrondinformatie. Het bestuur kan ook zonder statutaire basis buiten vergadering besluiten nemen. Eventueel kan het bestuursbesluit krachtens de wet of de statuten goedkeuring (van de raad van commissarissen, de algemene vergadering van aandeelhouders of een ander orgaan) vergen. De statuten dienen altijd gecheckt te worden.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stan Commissaris of Nick Hessels.

 • Bestuursbesluit (EN)

  Format voor een besluit van het bestuur van een B.V. Het kan uiteraard ook gebruikt worden voor een N.V. Het opnemen van overwegingen heeft alleen zin wanneer zij iets toevoegen, bijvoorbeeld achtergrondinformatie. Het bestuur kan ook zonder statutaire basis buiten vergadering besluiten nemen. Eventueel kan het bestuursbesluit krachtens de wet of de statuten goedkeuring (van de raad van commissarissen, de algemene vergadering van aandeelhouders of een ander orgaan) vergen. De statuten dienen altijd gecheckt te worden.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stan Commissaris of Nick Hessels

 • Bewerkersovereenkomst inkoop

  Bewerkersovereenkomst als bedoeld in artikel 14 lid 2 van de Wet bescherming persoonsgegevens. Hierbij bent u verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens en u koop u diensten in bij een derde (de bewerker) waarbij deze derde in uw opdracht persoonsgegevens verwerkt.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dennis Zieren of Dorine ten Brink.

 • Bindende adviesovereenkomst
 • Borgtocht

  Dit model is een format voor een eenvoudige borgtocht. Deze borgtocht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon.
  In overweging A. dient te worden opgenomen voor wie (de Hoofdschuldenaar) ten behoeve van wie (de Crediteur), de borg zich borgstelt. Bij de ondertekening dient de borg de cursief gedrukte tekst zelf, en in blokletters met de hand te schrijven. Indien de borg gehuwd is, zal de echtgeno(o)t(e) van de borg vooraf schriftelijk toestemming moeten geven voor het aangaan van de borgtocht. Dit geldt ook indien de borg gehuwd is op huwelijkse voorwaarden (ongeacht de inhoud van die voorwaarden). Dat dit anders zou zijn, is een in de praktijk veel gehoorde misvatting. Gelet op de strikte wetsbepalingen die voor een particuliere borg (aangegaan buiten beroep of bedrijf) gelden is afwijking van de tekst van deze borgtocht slechts beperkt mogelijk. Indien dit gewenst is raden wij u aan contact met ons op te nemen.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nick Hessels of Jeroen Terstegge.

 • Buitengerechtelijke verklaring (ontbinding overeenkomst)
 • Buitengerechtelijke verklaring tot vernietiging van een rechtshandeling