• Modellen

Modeldocumenten

Ploum biedt u als service een aantal modeldocumenten aan.
Om deze te kunnen downloaden dient u eerst zich te registreren of aan te melden via “Mijn Ploum”
Er zijn twee soorten modeldocumenten:

1. Modellen die door advocaten en notarissen van ons kantoor zijn gemaakt. Deze modellen kunt u downloaden door ze aan te vinken en vervolgens rechts bovenaan te klikken op “Download geselecteerde documenten”. Vervolgens klikt u op “download bestanden” en worden de betreffende modellen als zip-bestand gedownload.

2. Modellen die een aanvulling zijn op de eigen modellen, afkomstig uit “Modellen voor de Rechtspraktijk” van Wolters Kluwer. Deze zijn herkenbaar aan het Wolters Kluwer logo naast de titel.

De modellen zijn te downloaden door op de betreffende titel te klikken.
Voor vragen kunt u terecht door te mailen naar: communicatie@ploum.nl

A

 • Aandeelhoudersbesluit buiten vergadering BV

  Format voor een besluit buiten vergadering van een aandeelhouder van een B.V. Het kan uiteraard ook gebruikt worden voor meerdere aandeelhouders. In dit besluit is een optie opgenomen voor het geval er personen zijn met vergaderrecht ten aanzien van de vennootschap, en voor het geval deze er niet zijn. Als voorbeeld besluiten zijn het ontslag en de benoeming van een directeur of commissaris opgenomen. Uiteraard kan het besluit ook gebruikt worden voor andere besluiten van de aandeelhouder(s). De statuten dienen altijd gecheckt te worden.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stan Commissaris of Nick Hessels.

 • Aandeelhoudersbesluit buiten vergadering BV (EN)

  Het model is een format voor een besluit buiten vergadering van een aandeelhouder van een B.V. Het kan uiteraard ook gebruikt worden voor meerdere aandeelhouders. In het besluit is een optie opgenomen voor het geval er personen zijn met vergaderrecht ten aanzien van de vennootschap, en voor het geval deze er niet zijn. Als voorbeeld besluiten zijn het ontslag en de benoeming van een directeur of commissaris opgenomen. Uiteraard kan het besluit ook gebruikt worden voor andere besluiten van de aandeelhouder(s). De statuten dienen altijd gecheckt te worden.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stan Commissaris of Nick Hessels.

 • Aankondiging van opdracht (niet Europese aanbesteding)
 • Aannemingsovereenkomst met toepassing van AVA 1992
 • Aannemingsovereenkomst met toepassing van UAV 2012
 • Acte de procuration générale
 • Akte van hoofdelijke verbondenheid
 • Akte van overdracht Benelux merk

  Akte waarin een merkhouder zijn Benelux merkinschrijvingen onder voorwaarden overdraagt aan een andere partij.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willem Leppink.

 • Akte van overdracht Benelux merk (EN)

  Dit voorbeeld is een akte waarin een merkhouder zijn Benelux merkinschrijvingen onder voorwaarden overdraagt aan een andere partij.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willem Leppink.

 • Algemene inkoopvoorwaarden (technische apparatuur)
 • Algemene verkoopvoorwaarden (verkoop aan wederverkopers)
 • Arbeidsovereenkomst

  In dit model arbeidsovereenkomst zijn diverse opties opgenomen, zoals een bepaalde of onbepaalde tijd constructie, proeftijd, wettelijke of contractuele opzegtermijn, wel of geen toepasselijkheid van een CAO etc. Bij gebruikmaking van de diverse opties dient altijd bezien te worden of de arbeidsovereenkomst consistent is.
  Diverse opties zijn opgenomen, zoals een bepaalde of onbepaalde tijd constructie, proeftijd, wettelijke of contractuele opzegtermijn, wel of geen toepasselijkheid van een CAO etc. Bij gebruikmaking van de diverse opties dient altijd bezien te worden of de arbeidsovereenkomst consistent is.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simon Tan of Astrid van Toledo.

 • Arbeidsovereenkomst (EN)

  Dit praktijkvoorbeeld is een format voor een arbeidsovereenkomst, dat aangewend kan worden voor zowel een nieuwe werknemer als een reeds in dienst zijnde werknemer.
  Diverse opties zijn opgenomen, zoals een bepaalde of onbepaalde tijd constructie, proeftijd, wettelijke of contractuele opzegtermijn, wel of geen toepasselijkheid van een CAO etc. Bij gebruikmaking van de diverse opties dient altijd bezien te worden of de arbeidsovereenkomst consistent is.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simon Tan of Astrid van Toledo.

 • Arbeidsovereenkomst tussen NV (BV) en haar statutair directeur