• Agenda

 • 28 NOV 2017

  BRZO workshop

  Wij organiseren op 14 en 28 november van 17:00 tot 19:00 uur een BRZO-kennis- en praktijksessie voor vertegenwoordigers van Brzo-bedrijven. In de handhaving lijkt men er van uit te gaan dat ieder risico moet zijn geëlimineerd, wat niet mogelijk is. Wij wisselen graag van gedachten met u over het anticiperen op eventuele - al dan niet oneigenlijke- inzet van handhavingsinstrumenten en eventuele strafrechtelijke vervolging. Want hoe kun je nu elk risico elimineren?

  Lees meer
 • 14 DEC 2017

  Ploum Academy: ‘Actualiteiten Procesrecht’

  In deze veel gevraagde cursus kunnen alle procesrechtelijke actualiteiten van de laatste voorafgaande twaalf maanden aan de orde komen.

  Lees meer
 • 19 DEC 2017

  Ploum Academy: ‘Verjaring en verval van recht’

  In deze cursus zal de aandacht onder andere uitgaan naar de ratio van verjaring, naar het aanvangsmoment van de verjaringstermijnen, naar stuiting en naar de verhouding tussen verjaring en de klachtplicht.

  Lees meer