• Agenda

 • 17 JAN 2019

  Ploum Academy ‘Procederen in hoger beroep’

  De omvang van de rechtsstrijd in hoger beroep vormt de kern van het appelprocesrecht. Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen het overkoepelende begrip van de algemene devolutieve werking en de onderverdeling daarvan in de negatieve (grievenstelsel) en positieve zijde van de devolutieve werking. Al deze begrippen hebben hun eigen betekenis en gevolgen. Aan de hand van voorbeelden wordt het verschil duidelijk. Ook duidelijk wordt wat het hof ambtshalve zal doen maar vooral ook waar de partij absoluut zelf voor moet zorgen. Hiermee hangt nauw samen de vraag of incidenteel hoger beroep wenselijk of zelfs noodzakelijk is. Door de gehele stof zit de wijze van procederen in hoger beroep vervlochten. Afgesloten wordt met de soorten van uitspraken in hoger beroep en evocatie/prorogatie. Ook komen de te verwachten wijzigingen door het KEI-procesrecht kort aan de orde.

  Lees meer
 • 31 JAN 2019
 • 07 FEB 2019

  Rondetafelgesprekken Citylab010

  Tijdens de rondetafelgesprekken helpt Ploum start-ups met hun juridische vraagstukken.

  Lees meer
 • 14 FEB 2019

  Ploum Academy ‘Garanties en exoneraties’

  Exoneratieclausules zijn een voortdurende bron van geschillen. Bij onderhandelingen en bij het opstellen van contracten wordt echter vaak naar verhouding onvoldoende aandacht besteed aan de vele mogelijkheden die het recht biedt om het onderwerp ‘aansprakelijkheid’ op een passende manier te regelen. De verhouding tussen exoneratieclausules, garantiebedingen, overmachtclausules en boetebedingen blijkt voor velen lastig in praktijk te brengen. Tijdens deze bijeenkomst wordt het kader rond aansprakelijkheidsbeperkingen tussen partijen (B2B en B2C) belicht, maar wordt ook ingegaan op de positie van derden (bijvoorbeeld in concernverhoudingen, onderaannemers, zelfstandigen). Bekeken wordt op welke wijze hoe de rechtspraak met de verschillende typen bedingen omgaat, en hoe hierop (mogelijk) kan worden ingespeeld bij het opstellen van contracten.

  Lees meer
 • 12 MAR 2019

  Ploum Academy ‘Actualiteiten Civiel Bouwrecht’

  U zult worden bijgepraat over alle recente ontwikkelingen op het gebied van het bouwrecht

  Lees meer
 • 21 MAR 2019
 • 18 APR 2019

  Ploum Academy ‘Het wijzigen van een opdracht tijdens en na een aanbesteding’

  In de cursus licht Dennis Zieren uitzonderingsgevallen met betrekking tot het wijzigen van een opdracht tijdens en na een aanbestedingsprocedure toe.

  Lees meer
 • 09 MAY 2019

  Ploum Academy ‘Actualiteiten contractenrecht’

  Mr. M. Wallart behandelt rechtspraak van de Hoge Raad op het gebied van het algemene contractenrecht (geen consumentenrecht) in de laatste 2 jaar.

  Lees meer
 • 16 MAY 2019

  Greenlane Annual Conference: E-Commerce & Customs 2019

  E-commerce is een van de onderwerpen die de gemoederen in de douanepraktijk in EU bezighoudt. De nieuwe douane-experts van ons kantoor spreken tijdens dit event op 16 mei in Luik over dit complexe onderwerp. Op juridisch vlak hebben wij het onder andere over douanewaarde, namaakproducten, product compliance en bijvoorbeeld IT-aspecten.

  Lees meer
 • 23 MAY 2019

  Symposium ‘Compliance in de zorg’

  Op donderdag 23 mei organiseert Ploum, in samenwerking met het Rotterdams Gezondheidsrecht Dispuut, een symposium.

  Lees meer