• Agenda

 • 08 FEB 2018

  Workshop omgaan met privacygevoelige gegevens

  We hebben allemaal wel gehoord over de regels rondom de bescherming van (gevoelige) persoonsgegevens zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet Meldplicht Datalekken en de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U realiseert zich waarschijnlijk ook welke risico's er kleven aan overtreding van deze privacywetgeving (reputatieschade, ver-trouwensschending, hoge boetes en aansprakelijkheid voor schade van de betrokkene).

  Lees meer
 • 15 FEB 2018

  Workshop omgaan met privacygevoelige gegevens

  We hebben allemaal wel gehoord over de regels rondom de bescherming van (gevoelige) per-soonsgegevens zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet Meldplicht Datalekken en de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U realiseert zich waarschijnlijk ook welke risico’s er kleven aan overtreding van deze privacywetgeving (reputatieschade, ver-trouwensschending, hoge boetes en aansprakelijkheid voor schade van de betrokkene).

  Lees meer
 • 08 MAR 2018

  Introductie in het Engels recht

  Deze cursus behandelt een aantal typische Engelse onderwerpen waarmee de Nederlandse jurist te maken kan krijgen en in een vroeg stadium rekening mee moet houden.

  Lees meer
 • 23 MAR 2018

  Matthäus-Passion, Laurenskerk Rotterdam (15% korting)

  De Nieuwe Philharmonie Utrecht brengt in maart 2018 de hoog gewaardeerde uitvoering van de Matthäus-Passion, volgens de interpretatie van dirigent en violist Johannes Leertouwer, naar Rotterdam. Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door Ploum.

  Lees meer
 • 12 APR 2018

  Ploum Academy ‘Volmacht, vertegenwoordiging en lastgeving’

  Talloze rechtshandelingen worden verricht op basis van (uitdrukkelijk of stilzwijgend) verleende volmacht. Tijdens deze bijeenkomst zullen de voornaamste aandachtspunten de revue passeren.

  Lees meer
 • 17 APR 2018

  Zorgsymposium ‘Nut, noodzaak en (on)mogelijkheden voor samenwerking in de zorg’

  Nut, noodzaak en (on)mogelijkheden voor samenwerking in de zorg. Dat is het onderwerp van alweer het derde symposium dat Ploum Lodder Princen en het Rotterdams Gezondheidsrecht Dispuut samen organiseren. Dit keer met een lokaal tintje, want we kijken in het bijzonder naar de ontwikkelingen in Rotterdam.

  Lees meer
 • 24 MAY 2018

  Seminar Arbeidsrecht: ‘Het kan toch niet waar zijn?’

  Het kan toch niet waar zijn? Het met de WWZ ingevoerde ontslagrecht is nog maar een paar jaar oud en er ligt alweer een wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) klaar die voorziet in een aantal belangrijke wijzigingen in het ontslagrecht. Ook de komst van de privacywetgeving heeft gevolgen voor het bedrijfsleven. Zo is het belangrijk dat de verwerking van persoonsgegevens van uw personeel in orde zijn. Kortom, ontwikkelingen waarvan u op de hoogte wilt zijn.

  Lees meer
 • 14 JUN 2018

  Ploum Academy ‘Schadeberekening’

  Tijdens deze cursus komt jurisprudentie aan de orde met betrekking tot de beginselen van het schaderecht, de ontwikkeling van het feitelijke schadebegrip (waaronder artikel 6:104 BW en kansschade), buitengerechtelijke kosten en proceskosten, causaliteit, schadebegroting en wettelijke (handels)rente, voordeeltoerekening en eigen schuld.

  Lees meer
 • 13 SEP 2018

  Ploum Academy ‘Meer-partijenverhouding’

  Bij de cursus meerpartijen verhoudingen wordt ingegaan op relatie tussen een partij en derden.

  Lees meer
 • 20 SEP 2018

  Ploum event: Brexit & Rubens

  Kennis en kunst in het Rotterdamse Museumpark

  Lees meer