• Agenda

 • 10 SEP 2020

  Ploum Academy ‘Actualiteiten financieren’

  Tijdens deze Ploum Academy zullen Lucas Lustermans en Matthijs Bolkenstein u bijpraten over de laatste trends op financieringsgebied.

  Lees meer
 • 15 SEP 2020

  Ploum Academy ‘Privacy & Ondernemingsrecht’ (webinar)

  Dorine ten Brink, Nina Witt en Anamika Wilbrink laten u tijdens dit webinar zien waarom de privacyregels van belang zijn voor het ondernemingsrecht. Hierbij ligt de focus op fusies en overnames en op de verkoop van klantenbestanden in faillissementssituaties.
  Met welke verplichtingen uit de AVG moet u rekening houden bij een overname? Welke persoonsgegevens mogen in het kader van een due diligence onderzoek aan een potentiële koper worden verstrekt? Wat kan hierover het beste worden opgenomen in de SPA?
  En hoe dienen de curator en een koper om te gaan met persoonsgegevens van bijv. klanten, leden en/of personeel, die in de failliete bedoel vallen?

  Lees meer
 • 17 SEP 2020

  Ploum Academy ‘Actualiteiten Reclame- & Marketingrecht’

  Aan bod komen oneerlijke handelspraktijken, vergelijkende en misleidende reclame, gebruik van andermans merken in reclame en marketing. Handhaving door rechter, Reclame Code Commissie en ACM.

  Lees meer
 • 24 SEP 2020

  Masterclass ‘Inkoop- en verkoopcontracten voor food en feed bedrijven – risico’s en tips’ (extern)

  Samen met QAssurance organiseren wij een masterclass waar wordt ingegaan op overeenkomsten van food en feed bedrijven met hun leveranciers en afnemers.

  Lees meer
 • 29 SEP 2020

  Ploum Academy ‘Toezicht op financiële markten’

  Recente en toekomstige ontwikkelingen in financieel toezicht.

  Lees meer
 • 06 OCT 2020

  Ploum Academy ‘Bestuurders- & Toezichthoudersaansprakelijkheid’

  Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de verschillende vormen van aansprakelijkheid van bestuurders van rechtspersonen (onrechtmatige daad, intern, fiscale schulden en faillissement) en aansprakelijkheid van toezichthouders van rechtspersonen (commissarissen en one tier board alsmede Raad van Toezicht bij stichtingen). Hierbij wordt ook ingegaan op wetsvoorstel bestuur en toezicht.

  Lees meer
 • 13 OCT 2020

  Ploum Academy ‘Strategisch Procederen’

  Het burgerlijk procesrecht biedt vaak meer mogelijkheden dan vaak wordt gedacht. Wist u bijvoorbeeld dat ook de eiser iemand in vrijwaring kan oproepen? En dat de rechter in beginsel verplicht is in beginsel de schade direct zelf te begroten? mr. dr. R.J.Q. Klomp gaat hier in deze cursus nader op in.

  Lees meer
 • 05 NOV 2020

  Ploum Academy ‘Actualiteiten Procesrecht’

  In deze veel gevraagde cursus komen procesrechtelijke actualiteiten van de laatste twaalf maanden aan de orde. Dit kunnen nieuwe wendingen in jurisprudentie, wetgeving of literatuur zijn, maar ook de vaste jurisprudentie, die voor de rechtshelper dagelijks actueel is, komt aan bod.

  Lees meer
 • 12 NOV 2020

  Ploum Academy ‘Omgevingswet’

  De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking. Deze stelselwijziging behoort tot de grootste wetgevingsoperaties in Nederland en heeft grote gevolgen voor de praktijk. In deze cursus worden de belangrijkste wijzigingen besproken.

  Lees meer
 • 19 NOV 2020

  Ploum Academy ‘Contracteren in een digitale omgeving’

  Besproken zal worden op welke wijze B2B en B2C producten en diensten dienen te worden verkocht door middel van een elektronische omgeving.

  Lees meer