• Juridische informatie

Kerninformatie

Ploum (maatschap)
Blaak 28
3011 TA Rotterdam

Postbus 711
3000 AS Rotterdam

T +31 10 440 6440
F +31 10 436 4400
E info@ploum.nl

KvK: 24466720
BTW: NL.8040.02.204.B.01

Diensten

Ploum biedt juridisch advies op tal van rechtsgebieden. Een volledige beschrijving van de rechtsgebieden vindt u elders op de website. Procesvertegenwoordiging, vertegenwoordiging bij alternatieve geschillenbeslechting (arbitrage, mediation) en notariële diensten zijn andere kernwerkzaamheden.

Daarnaast levert Ploum Academy opleidingen en trainingen die ingebracht kunnen worden in het kader van Permanente Opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Algemene voorwaarden en toepasselijk recht

De algemene voorwaarden van Ploum zijn op alle rechtsverhoudingen van Ploum van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Rotterdam.

Tarieven

Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium van de door Ploum verrichte werkzaamheden vastgesteld aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het uurtarief. Naast het uurtarief brengt Ploum in rekening: kantoorkosten á 5%, verschotten (zoals griffiegeld, deurwaarderskosten etc. ) en eventuele omzetbelasting. Het honorarium en overige kosten worden in principe maandelijks gefactureerd, voorzien van een specificatie.

Beroepsorganisaties

De advocaten en (kandidaat-)notarissen van Ploum zijn inschreven bij de volgende beroepsorganisaties en volgen de beroepsregels en gedragscodes van deze organisaties. Deze regels en codes zijn via de beroepsorganisaties op te vragen.

Advocaten
Nederlandse Orde van Advocaten
www.advocatenorde.nl

Notarissen
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
www.knb.nl

Verzekeringen

De advocaten en (kandidaat-)notarissen van Ploum hebben een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die de normen van de beroepsorganisaties overschrijdt.

Klachten

Indien u niet tevreden bent over de dienstverlening van Ploum en u dit niet met uw reguliere contactpersoon wilt bespreken, kunt u een klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris, via klachten@ploum.nl of per post. Zie hiervoor onze klachtenregeling.
Indien u niet tevreden bent over de dienstverlening door de (kandidaat-)notarissen verwijzen wij u naar de Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie hiervoor www.knb.nl.