• Nieuws

Jaarplan NVWA: Openbaarmaking Inspectieresultaten uitgebreid

13 januari 2020
Strafrecht, economisch strafrecht en milieustrafrecht - Algemeen bestuursrecht - Handhaving en sancties - Douane, handel en logistiek

Onlangs publiceerde de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) haar nieuwe jaarplan. Een paar hoofdlijnen uit dit nieuwe jaarplan:

  • De NVWA gaat in 2020 meer capaciteit inzetten voor het toezicht op productveiligheid. Tevens neemt de NVWA zich voor om meldingen op het gebied van voedselveiligheid sneller te kunnen oppakken. Daarbij doelt men onder andere op het gebruik van antibiotica en diervoeders, en op het productieproces in zijn algemeenheid.
  • Zoals bijna alle toezichthouders houdt het NVWA ‘risicogericht toezicht’. Een deel daarvan is gericht op de internethandel; de NVWA gaat de bevoegdheden gebruiken die de nieuwe ‘Europese Verordening markttoezicht en conformiteit van producten’ geeft. Daaronder valt het doen van anonieme online aankopen en het afsluiten van websites. Er zijn afspraken gemaakt met grote aanbieders als Facebook, Marktplaats en Bol.com om verboden aanbiedingen snel te verwijderen.
  • Het jaarplan spreekt ook over openbaarmaking van de inspectieresultaten van de NVWA. Tot op heden was de basis voor openbaarmaking van die resultaten gelegen in de Wet Openbaarheid van bestuur. Vanaf 2020 zal ook gebruik worden gemaakt van de achterliggende grondslagen die de Gezondheidswet biedt. De openbaarmaking van inspectieresultaten wordt dan uitgebreid. Ook vervalt de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen tegen een geplande openbaarmaking.
  • Op het gebied van opsporing signaleert de NVWA “een toenemende vraag naar opsporing op het gebied van fraude bij incidenten of crisis in de voedselketen en bij fraude in de internationale handel in grondstoffen voor food en feed en incidenten in de productveiligheid”. Dat betekent dat er geen opsporingscapaciteit wordt ingezet op het toenemend aantal van meldingen van fraude ten aanzien van voedselintegriteit zolang de veiligheid van het voedsel niet in het geding is.

Meer weten? Bekijk het jaarplan hier of neem contact op met een van onze advocaten!