• Nieuws

Jaap Feenstra of counsel bij Ploum

03 december 2014
Over Ploum - Pers

Het team aanbestedings- en mededingingsrecht is uitgebreid met de komst van mr. Jaap Feenstra. Jaap verbindt zich als of counsel aan Ploum en is gespecialiseerd in het Europese recht, het (Europees) aanbestedings- en mededingingsrecht.

“Voor het team aanbestedings- en mededingingsrecht is Jaap een waardevolle aanvulling. Dit team heeft het erg druk en met de komst van Jaap Feenstra is het team volledig bemenst om de grote vraagstukken op dit terrein goed te kunnen behandelen”, aldus Rutger Ploum.

Na een academische aanloop in Groningen en vervolgens Utrecht op het gebied van het Europese recht is Jaap (58) gedurende vele jaren werkzaam geweest als advocaat bij NautaDutilh in Rotterdam. Hij was betrokken bij diverse zaken betreffende het EU en Nederlandse mededingingsrecht alsook de toepassing van regels over overheidsaanbestedingen en staatssteun. Dat betrof geschillen over (beweerde) kartels en andere mededingingsregelingen alsook misbruik van een dominante positie in vele sectoren en markten (o.a. bouw, media, retail en energie).

Jaap heeft ruime ervaring als advocaat in geschillen bij toezichthouders als de NMa/ACM en de Europese Commissie alsook procedures bij de Nederlandse rechters en de Europese rechterlijke instanties in Luxemburg.