• Nieuws

Het verplichte energielabel C per 1 januari 2023

14 januari 2020
Vastgoed - Huur - Bouw en Vastgoed

Het verplichte energielabel C per 1 januari 2023: snel ingrijpen voor verhuurders én huurders om forse risico’s te voorkomen!

Nu het alweer 2020 is, nadert het moment van het verplichte energielabel C met rasse schreden. Op 1 januari 2023 is het al zo ver: dan moet ieder kantoorpand in Nederland (> 100 m2) minimaal over label C beschikken. Afhankelijk van de benodigde maatregelen en de contractuele afspraken, kunnen zowel verhuurders als huurders de plicht hebben om daarvoor zorg te dragen.

Wordt daar niet aan voldaan, dan mag het pand niet meer gebruikt worden. Dat heeft uiteraard zeer forse gevolgen voor pandeigenaren/verhuurders en huurders. Afhankelijk van wat er nog allemaal moet gebeuren in een pand, begint de tijd dus te dringen om in te grijpen. Een renovatie/verbouwing kan immers behoorlijk tijdrovend zijn. Verhuurders die dat niet doen, lopen het risico huurders te verliezen en forse schadeclaims van hen te krijgen. Huurders van kantoorpanden die niet tijdig over het vereiste label beschikken, lopen het risico het gehuurde pand niet meer te mogen gebruiken. Voorzichtige schatting uit september 2019 is dat zo’n 44% (oftewel 30 miljoen m2) van het kantooroppervlak nog niet aan de eisen voor minimaal label C voldoet.

Omdat wij de indruk hebben dat veel partijen op de markt zich nog niet voldoende bewust zijn van de urgentie en gevolgen, hebben we de handen ineen geslagen met Facilicom Energiemanagement (expert op het gebied van energiemanagement vraagstukken) en AREA Occupier Solutions (een onafhankelijk advies- en projectmanagementbureau). Wij willen zowel pandeigenaren/verhuurders als huurders gaan helpen om ook 1 januari 2023 goed te beginnen in plaats van met een gesloten kantoorpand.

Ploum, Facilicom Energiemanagement en AREA hebben gezamenlijk een website gelanceerd, waar de problematiek verder wordt uitgelegd en oplossingen zullen worden geboden in de komende maanden: www.checkjelabel.nl. Uiteraard kunt u bij vragen ook rechtstreeks contact opnemen met Anton van den Heuvel (via 06 5118 9793 of a.vandenheuvel@ploum.nl).