• Nieuws

Het nieuwe ontslagrecht: uitzonderingen voor de bestuurder

03 juni 2014
Arbeidsrecht - Ploum over Arbeid

Vorige week hebben wij een overzicht gegeven van de bepalingen waarvan kan worden afgeweken bij collectieve arbeidsovereenkomst. Deze week zoomen wij in op de belangrijkste specifieke uitzonderingen ten aanzien van een bijzondere werknemer: de bestuurder van een besloten of naamloze vennootschap (of een vergelijkbare buitenlandse vennootschap).

1. Afwijking ketenregeling

Blijkens de nieuwe ketenregeling (die per 1 juli 2015 zal gaan gelden) mag een werknemer binnen een maximale periode van 24 maanden, driemaal achtereenvolgend werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De keten van arbeidsovereenkomsten wordt pas doorbroken indien er een periode van meer dan zes maanden is verstreken. Echter, bij schriftelijke overeenkomst kan ten nadele van de bestuurder van een rechtspersoon worden afgeweken van de maximale periode van twee jaar. De totale duur van de keten kan voor bestuurders dus tot boven 24 maanden worden verlengd, maar het aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten blijft beperkt tot maximaal drie. De bestuurder van de vennootschap is in dienst van de vennootschap, maar de bevoegdheid tot aannemen, schorsen en ontslaan ligt bij de aandeelhouders (en bij structuurvennootschappen bij de Raad van Commissarissen).

2. Instemming en herroeping opzegging

De werkgever kan onder de nieuwe wet, de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig opzeggen zonder schriftelijke instemming van de werknemer. Deze instemming kan een werknemer binnen veertien dagen herroepen. Voor een bestuurder is instemming niet vereist. Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst van deze bestuurder opzeggen, zonder voorafgaande toets door de rechter of het UWV. Ook de herroepingmogelijkheid is in geval van een bestuurder niet van toepassing.

3. Geen herstel arbeidsovereenkomst mogelijk

Onder de bijzondere omstandigheden kan een rechter de arbeidsovereenkomst van een ontslagen werknemer herstellen. Bij een bestuurder is herstel van de arbeidsovereenkomst niet mogelijk. De bestuurder kan de rechter wel verzoeken een billijke vergoeding toe te kennen als sprake is van het ontbreken van een redelijke grond of in geval van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

4. Spijtoptantenregeling niet van toepassing

De arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd door het sluiten van een schriftelijke beëindigingovereenkomst. In dat geval kan een werknemer binnen een bedenktijd van veertien dagen de beëindigingovereenkomst ontbinden. Deze spijtoptantenregeling is echter niet van toepassing op de bestuurder.

Save the date: 12 juni 2014

Het is bijna zover: op 12 juni a.s. vindt in het Nieuwe Luxor Theater te Rotterdam, ons symposium plaats. Wij hebben al veel aanmeldingen ontvangen, maar u kunt zich nog inschrijven! Op 12 juni a.s. ontvangen wij u graag om 14.30 uur!
Er zijn presentaties van prof. Ruben Houweling (Grondslagen van modern arbeidsrecht, bij het wetsvoorstel Werk en Zekerheid nauw betrokken), Monique Gerards (landelijk coördinator UWV Werkbedrijf) en Rutger Ploum (lid van een speciale commissie binnen de Vereniging Arbeidsrechtadvocaten Nederland – VAAN – die Tweede en Eerste Kamer adviseert). Op 1 juli a.s. wordt al een deel van de nieuwe wet ingevoerd. Schrijf u direct in! (Gesloten)

Gerelateerde artikelen

Meer informatie

Kim Prooij

M +31 6 1332 7710
E k.prooij@ploum.nl

Print dit artikel