• Nieuws

Het nieuwe ontslagrecht: spijtoptantenregeling

22 april 2014
Arbeidsrecht - Ploum over Arbeid

De afgelopen weken zijn in dit feuilleton achtereenvolgens opzegging en ontbinding onder het nieuwe recht toegelicht en de achtergrond en de hoogte van de transitievergoeding. Deze week staan wij stil bij de spijtoptantenregeling. In het arbeidsrecht wordt een bedenktermijn geïntroduceerd, die wij kennen uit het consumentenrecht. De spijtoptantenregeling kent twee varianten.

Opzegging met instemming

Zoals in het artikel ‘Het nieuwe ontslagrecht: opzeggen’ al aan de orde is gekomen, kan een werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen met instemming van de werknemer. De instemming moet blijken uit een schriftelijke verklaring van de werknemer. Om de werknemer nog meer te beschermen tegen het lichtvaardig instemmen met ontslag, kan de werknemer zijn schriftelijke (onvoorwaardelijke) instemming met ontslag binnen veertien dagen schriftelijk herroepen. Dit kan zonder opgaaf van redenen.

De werkgever moet de werknemer binnen twee dagen na de gegeven instemming wijzen op het recht om zijn instemming in te trekken. Doet een werkgever dat niet, dan bedraagt de termijn om de instemmende verklaring te herroepen geen twee, maar drie weken.

Beëindigingsovereenkomst

Opzeggen met instemming van de werknemer is een nieuwe wijze van beëindigen die is ontwikkeld naast de bestaande beëindiging van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, zoals onder het huidige recht veel gebeurt. Voor een beëindigingsovereenkomst gaat een schriftelijkheidsvereiste gelden. Bedenkt een werknemer zich vervolgens, dan heeft hij  bij deze variant van beëindigen de mogelijkheid om de beëindigingsovereenkomst binnen veertien dagen te ontbinden.

De bescherming van de werknemer gaat zo ver dat de werkgever in de beëindigingsovereenkomst moet opnemen dat de werknemer het recht heeft om de beëindigingsovereenkomst binnen veertien dagen te ontbinden. Doet de werkgever dat niet, dan wordt de termijn om de beëindigingsovereenkomst te ontbinden verlengd tot drie weken.

Geen ongelimiteerd gebruik

Als een werknemer op enig moment gebruik heeft gemaakt van de bedenktermijn en zijn arbeidsovereenkomst wordt binnen zes maanden opnieuw opgezegd met zijn instemming of beëindigd met wederzijds goedvinden, heeft hij geen mogelijkheid meer om zich te bedenken.

Uitzondering

De bedenktermijn van veertien dagen geldt ingeval van een beëindiging met wederzijds goedvinden niet voor bestuurders.

Invoering

Indien het wetsvoorstel wet wordt, wordt de spijtoptantenregeling ingevoerd per 1 juli 2015.

Save the date: 12 juni 2014

Noteer 12 juni a.s. alvast in uw agenda! Wij ontvangen u graag om 14.30 uur op ons symposium waar wij samen met o.a. prof. Ruben Houweling (Grondslagen van modern arbeidsrecht) stilstaan bij de gevolgen die deze ingrijpende wetswijziging voor u heeft. Zo komt u volledig beslagen ten ijs. Schrijf u direct in! (Gesloten)

Gerelateerde artikelen