• Nieuws

Het nieuwe ontslagrecht: concurrentiebeding en proeftijd in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

15 april 2014
Arbeidsrecht - Ploum over Arbeid

Na het vorige week in dit feuilleton verschenen artikel “Het nieuwe ontslagrecht: wijziging ketenregeling en aanzegtermijn” kijken we deze week naar andere wijzigingen die de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangaan. Het betreft de proeftijd en het concurrentiebeding.

Huidig recht

Onder het huidige recht mag in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een proeftijd opgenomen worden van een maand. Een proeftijd van twee maanden mag worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van twee jaar of langer en in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

In een arbeidsovereenkomst voor zowel bepaalde als onbepaalde tijd mogen partijen een concurrentiebeding overeenkomen.

Wijzigingen als gevolg van de nieuwe wet

In een arbeidsovereenkomst voor de bepaalde tijd van maximaal zes maanden mag geen proeftijd meer worden opgenomen. Pas indien een arbeidsovereenkomst voor langer dan zes maanden wordt aangegaan, mag een proeftijd worden overeengekomen.
Het is, behoudens een specifieke uitzondering, niet langer toegestaan om een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Van deze regel kan alleen worden afgeweken indien bij het concurrentiebeding een schriftelijke motivering van de werkgever wordt opgenomen waaruit blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege ‘zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen’. Indien een werkgever in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een concurrentiebeding wil opnemen, dient het beding een goede onderbouwing te bevatten van de zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen.

Invoering

Indien het wetsvoorstel wet wordt, zullen bovengenoemde wijzigingen naar verwachting worden ingevoerd per 1 juli 2014.

Overgangsrecht

Er is geen overgangsrecht van toepassing. De wijzigingen betreffende de proeftijd en het concurrentiebeding gelden voor arbeidsovereenkomsten die op of na 1 juli 2014 worden aangegaan.

Save the date: 12 juni 2014

Noteer 12 juni a.s. alvast in uw agenda! Wij ontvangen u graag om 14.30 uur op ons symposium waar wij samen met o.a. prof. Ruben Houweling (Grondslagen van modern arbeidsrecht) stilstaan bij de gevolgen die deze ingrijpende wetswijziging voor u heeft. Zo komt u volledig beslagen ten ijs. Schrijf u direct in! (Gesloten)

Gerelateerde artikelen

Meer informatie

Kim Prooij

M +31 6 1332 7710
E k.prooij@ploum.nl

Print dit artikel