• Nieuws

Gewijzigde ‘cookiewet’ in werking getreden

16 maart 2015
IT & privacy

Woensdag 11 maart jl. is de gewijzigde cookiewet in werking getreden. De voornaamste wijziging is dat voor analytische cookies die een beperkte inbreuk maken op de privacy, niet langer om toestemming hoeft te worden gevraagd.

Voor cookies waarbij nog wel om toestemming moet worden gevraagd, bijvoorbeeld tracking cookies, wordt het doorklikken op de website nu ook als het geven van toestemming aangemerkt – mits voorafgaand duidelijk is geïnformeerd. Tegelijk met de inwerkingtreding heeft de ACM aangekondigd actief te zullen gaan handhaven op dit onderwerp, waarbij wordt geschermd met de mogelijkheid tot het opleggen van boetes tot EUR 450.000 per overtreding.

Mocht u nader advies of informatie over dit onderwerp willen, neem dan contact op met het IT- en privacy team van Ploum.

Gerelateerde artikelen