• Nieuws

Gewijzigde Aanbestedingswet 2012 toch per 1 juli 2016 in werking!

07 juli 2016
Aanbestedingsrecht

Op 30 juni 2016 is de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 vastgesteld en gepubliceerd. Hiermee zijn de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen geïmplementeerd in de nationale wetgeving. Het gaat hierbij om de volgende Europese richtlijnen:

Diezelfde dag zijn de wijziging van het Aanbestedingsbesluit, het vernieuwde Aanbestedingsreglement Werken 2016, de nieuwe Regeling tot wijziging van de regeling modellen eigen verklaring en de vernieuwde Gids Proportionaliteit vastgesteld.

De voornoemde wet- en regelgeving is allemaal in werking getreden op 1 juli 2016.

PIANOo, het expertisecentrum aanbesteden, heeft de meest verstrekkende wijzigingen op een rij gezet. Enkele van deze wijzigingen zijn:

  • de Eigen Verklaring is afgeschaft en het gebruik van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument is verplicht gesteld;
  • het publicatievereiste voor een wezenlijke wijziging;
  • vanaf nu is EMVI een verzamelnaam voor drie gunningscriteria: (i) de beste prijs-kwaliteitverhouding, (ii) de levenscycluskosten (laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit) en (iii) de laagste prijs;
  • de 2B-diensten zijn vervallen en er is een nieuw regime voor sociale en specifieke diensten (denk aan onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening); en
  • er is meer ruimte voor dialoog met de markt, innovatie en duurzaamheid, bijvoorbeeld door de nieuwe aanbestedingsprocedure innovatiepartnerschap.

Indien u vragen heeft over deze nieuwe wet- en regelgeving of andere vragen heeft naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met de aanbestedingsexperts van Ploum.

Meer informatie

Print dit artikel