• Nieuws

Gemakkelijker het dak op met een standaardakte voor zonnepanelen

04 oktober 2018
Notariaat - Energie

Door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is een standaardakte ontwikkeld. De exploitanten van zonnepanelen zijn hiermee in staat om goedkoper en sneller een overeenkomst aan te gaan met de eigenaar van een bedrijfspand voor de plaatsing van zonnepanelen op het dakoppervlak van hun bedrijfspand. Door de complexe lange procedure en hoge kosten kwamen veel zonneprojecten regelmatig niet van de grond.

De nieuwe akte houdt rekening met de belangen van alle betrokkenen en is te gebruiken als uitgangspunt bij het maken van afspraken. De verwachting is dat gebruik van de standaardakte er toe zal leiden dat er minder discussies met banken ontstaan en zij eerder bereid zijn om medewerking te verlenen. De akte is te gebruiken voor iedere partij die betrokken is bij de plaatsing van zonnepanelen op een bedrijfspand en partijen zijn vrij om deze akte zelf aan te passen.

Hieronder leest u meer informatie over de achtergronden van deze verbetering en is de link te vinden om de standaardakte te downloaden.

Het dak op met zonnepanelen

Exploitanten van zonnepanelen vragen regelmatig aan eigenaren van bedrijfspanden of zij hun dakoppervlak mogen gebruiken voor de plaatsing van zonnepanelen. De eigenaar ontvangt daarvoor dan een aantrekkelijke jaarlijkse vergoeding. Met de panelen kunnen huurders of gebruikers van het bedrijfspand duurzame en goedkope energie afnemen. De zonnepanelen zorgen voor een positieve waardeontwikkeling van het pand. Een ander voordeel is dat het pand -door de grotere duurzaamheid- een beter energielabel krijgt.

Met knip een scheiding van eigendomsrechten

Als de zonnepanelen op een (bedrijfs)gebouw worden gemonteerd, worden deze door natrekking eigendom van de eigenaar van het gebouw. Hiermee verliest de exploitant van de zonnepanelen in feite de eigendom. Om dit te voorkomen kan door het vestigen van een opstalrecht een “knip” wordt gegeven in de natrekking. Hierdoor ontstaat er een scheiding tussen de eigendom van het gebouw en de eigendom van de zonnepanelen, waardoor deze apart over te dragen of te verhypothekeren zijn.

Procedure is complex en lastig te financieren

Bij het vestigen van een opstalrecht zijn verschillende partijen betrokken, met verschillende belangen. Er is uiteraard de medewerking nodig van de eigenaar van het gebouw, maar ook van de bank als er een hypotheek op rust, van een eventuele erfpachter en/of huurder van het gebouw.

Het “doorknippen” van de natrekkingsregel houdt niet in dat de zonnepanelen automatisch buiten de hypotheek vallen. Hiervoor moeten aparte afspraken worden gemaakt met de bank. Bij zakelijke rechten als hypotheek en opstal gaat het eerst gevestigde recht voor. Een zogenaamde “rangwisseling” is gewenst. Hiermee komen de rechten van de opstaller vóór die van de bank. De ervaring leert dat de banken niet altijd soepel meewerken, omdat men niet weet wat men weggeeft als om rangwisseling wordt gevraagd. Het financieren van een dergelijk project is hierdoor in de praktijk vrij ingewikkeld en kostbaar.

Indien er sprake is van de plaatsing van zonnepanelen op grote schaal is er meestal wel voldoende tijd en geld voor het maken van afspraken tussen partijen. Bij plaatsing van zonnepanelen op kleinere schaal is dit er vaak niet en dat is jammer, aangezien hierdoor veel zonneprojecten niet van de grond komen en zo veel mogelijkheden onbenut blijven.

Oplossing? gebruik standaardakte

Een aantal banken heeft daarom tezamen met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en in samenwerking met de overheid, vastgoedtaxateurs, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) een standaardakte ontwikkeld die de plaatsing én het financieren van zonnepanelen op daken van bedrijven vereenvoudigt.

Verduurzaming Nederlandse energievoorziening

De standaardakte leidt tot een verbetering van de financierbaarheid bij de plaatsing van zonnepanelen en ook tot kortere en minder kostbare procedures, waardoor er hopelijk meer gebruik zal worden gemaakt van de beschikbare daken in Nederland voor de plaatsing van zonnepanelen. Dit zal bijdragen aan een grote verduurzaming van de energievoorziening in Nederland.

Waar is de standaardakte te vinden?

De standaardakte met de bijbehorende toelichting is terug te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Kunnen wij u helpen?

Wij hebben ruime ervaring met de vestiging van opstalrechten voor zonnepanelen en zijn u graag van dienst. Voor meer informatie kunt u terecht bij Jolande van Loon, notaris, en Jacoline Vermeer, paralegal.

(bronnen: NVB en KNB)