• Nieuws

Geen wettelijke samenloop van verzekeringen, dan ook geen onderlinge draagplicht voor verzekeraars

24 januari 2020
Verzekeringsrecht & aansprakelijkheidsrecht - Bouw en Vastgoed

Wanneer meerdere verzekeringen dekking bieden voor hetzelfde belang ten behoeve van dezelfde verzekerde, kan de verzekerde in beginsel beide verzekeraars aanspreken. Daarbij wordt in totaal niet meer vergoed dan (ten hoogste) het bedrag van de schade. Vervolgens komt de onderlinge draagplicht tussen verzekeraars in beeld. Petra Chao heeft in een recentelijke bijdrage dit leerstuk van wettelijke samenloop van verzekeringen (art. 7:961 BW) onder de loep genomen. Daarbij bespreekt zij ook hoe verzekeraars wettelijke samenloop contractueel kunnen voorkomen en welke remedies er bestaan bij onverplicht uitkeren.

Lees hier de bijdrage.