• Nieuws

Gebrekkig (schade)onderzoek door verzekeraar

05 november 2019
Verzekeringsrecht & aansprakelijkheidsrecht

Een automobilist lijdt schade ten gevolge van een aanrijding en claimt die schade onder de allrisk-verzekering bij haar verzekeraar Ansvar. Ansvar weigert polisdekking te verlenen, omdat het ingevulde schadeformulier volgens haar de indruk wekt dat er sprake is van een onjuiste voorstelling van zaken. Ansvar stelt zich op basis van een schadeonderzoek op het standpunt dat de verzekerde haar opzettelijk zou hebben misleid (frauduleus handelt) om polisdekking te verkrijgen. De Rechtbank Amsterdam gaat daarin niet mee en oordeelt dat Ansvar geen zorgvuldig en nauwgezet onderzoek heeft gedaan, zoals dat van een verzekeraar mag worden verlangd. De bevindingen en omstandigheden waarop de verzekerde heeft gewezen moeten zorgvuldig worden nagegaan. Nu dat niet is gebeurd kan het gemankeerde schadeonderzoek niet ter onderbouwing dienen van het standpunt dat er opzet tot misleiding zou zijn. Ansvar dient (onder meer) over te gaan tot uitkering onder de polis. Klik hier voor de gehele uitspraak.

Meer informatie

Madelon Zweep

M +31 6 1255 6818
E m.zweep@ploum.nl

Print dit artikel