• Regulatoir verzekeringsrecht

Het is van groot belang goed op de hoogte te zijn van de implicaties van de Wet financieel toezicht en aanverwante regelgeving rondom het onderwerp verzekeringen.

Verzekeringen aanbieden

Wie in Nederland als verzekeraar optreedt, moet over een vergunning beschikken. Maar wanneer treedt u op als verzekeraar? Is het mogelijk om gezamenlijk met andere partijen een fonds op te richten en daar uitkeringen uit te doen in bepaalde gevallen? Mag u een productgarantie aanbieden die zich uitstrekt tot schade aan het product anders dan door een gebrek aan het product zelf?

Adviseren en bemiddelen

Ook adviseren over een verzekering of bemiddelen tussen een verzekerde en een verzekeraar mag niet zonder vergunning. En van adviseren of bemiddelen is al snel sprake. Wat mag nog wel en wat niet als u uw klanten adviseert om met een bepaalde verzekeraar in zee te gaan en kunt u daarover afspraken maken met die verzekeraar?

Juridische ondersteuning door Ploum

De specialisten van Ploum adviseren u graag over de implicaties van de wet- en regelgeving voor de wijze waarop u uw product in de markt kunt zetten of risico’s kunt afdekken. Bijvoorbeeld wat betreft vergunningsplichten en vrijstellingen. Ook kunnen we namens u communiceren met de relevante toezichthouder (DNB of AFM).

Daarnaast staan wij verzekeraars of tussenpersonen bij die worden aangesproken op het nakomen van hun zorgplicht, of op bijvoorbeeld een gedragscode. Waar nodig schakelen wij de expertise in van onze collega’s gespecialiseerd in strafrecht. En wordt u aansprakelijk gehouden, dan kunnen onze specialisten op het terrein van beroepsaansprakelijkheid u assisteren.