• Contractueel verzekeringsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht kan in de praktijk aanleiding geven tot complexe situaties. Doet zich een grote bedrijfsschade voor, dan is de afwikkeling niet een kwestie van ‘even melden bij de verzekeraar’ en klaar. Verschillende partijen bemoeien zich ermee en voor u er erg in hebt, hebben de betrokkenen zich ingegraven.

Afwikkeling van een claim

Zeker wanneer de oorzaak van de schade nog niet duidelijk is, is coördinatie van de claimafhandeling van groot belang. De afwikkeling van een claim richt zich niet alleen op het uitzoeken van de juridische relaties (beoordelen van contracten en mogelijke aansprakelijkheid) en verzekeringsdekking (schade kan gedekt zijn onder meerdere verzekeringen). Meestal moet ook een manier gevonden worden om de commerciële relaties niet onder druk te zetten.

Juridische ondersteuning door Ploum

De specialisten van Ploum begrijpen hoe te schaken op verschillende borden met verzekerden, verzekeraars, experts, advocaten, overheden, autoriteiten en soms media-adviseurs, steeds in nauwe samenwerking met de cliënt. En hoe een claim afgewikkeld kan worden zonder alle betrokkenen ‘op scherp’ te zetten of eindeloos te procederen.

Daarbij hebben wij ruime ervaring in het beoordelen van verzekeringsdekking en het begeleiden van de cliënt indien daarover een dekkingsgeschil rijst. Wij hebben de nodige zaken behandeld in kwesties met bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen, D&O-polis (Directors & Officers Liability), CAR-polissen, Design & Construct-verzekeringen, kredietverzekeringen en brandverzekeringen.

En omdat voorkomen beter is dan genezen kijken wij graag naar de inhoud van uw verzekeringspolis, of u nu een verzekeraar, een beursmakelaar of een verzekerd bedrijf bent. Zijn de clausules onderling tegenstrijdig? Bestaan er onduidelijkheden over de omvang van de dekking? Veel geschillen zijn te vermijden als u ons op voorhand laat adviseren over het opstellen van verzekeringsproducten of uw verzekeringsovereenkomst door ons laat beoordelen.