• Beroepsaansprakelijkheid

Vrije beroepsbeoefenaars zoals accountants, fiscalisten en advocaten krijgen steeds vaker te maken met een claim omdat sprake zou zijn van een beroepsfout. Termen als ‘actiegroeperingen’, ‘transparantie’, ‘boze beleggers en investeerders’ en ‘de mondige consument’ bepalen het nieuws. Daarnaast wordt er regelmatig letterlijk en figuurlijk verhaal gehaald als de vennootschap mede als gevolg van de (naweeën van de) kredietcrisis niet meer in staat is aan de verplichtingen te voldoen en zelfs failliet gaat. Het is dan belangrijk in een vroeg stadium juridische bijstand in te roepen om de beroepsaansprakelijkheid te beperken of voorkomen.

Juridische ondersteuning door Ploum

De specialisten van Ploum adviseren u graag in een vroegtijdige fase van een civiele procedure of tuchtzaak. We worden ingeschakeld door grote kantoren, maatschappen en individuele beroepsbeoefenaars. Wij behandelen zaken op het gebied van:

  • Accountancy
  • Advocatuur
  • Assurantietussenpersonen
  • Curatoren en bewindvoerders
  • Fiscaal advies
  • Makelaardij
  • Notariaat
  • Vermogensbeheer

Daarnaast roepen verzekeraars regelmatig onze hulp in voor de belangenbehartiging van hun verzekerden bij de behandeling van claims en procedures die door andere advocaten worden behandeld.

Knowhow als basis

Op basis van onze grote procesrechtelijke ervaring hebben wij een specifiek stappenplan ontwikkeld ter voorkoming en beperking van beroepsaansprakelijkheid. Daarnaast hebben wij een goed gevoel voor het omgaan met de media in publiciteitsgevoelige zaken. Ons gespecialiseerde team voor beroepsaansprakelijkheid is actief in diverse bestuursorganen en wisselt regelmatig kennis uit met verzekeraars, grote assurantietussenpersonen en relevante beroepsgroepen, zodat er ook op die manier sprake is van ‘continuous learning’ vanuit de praktijk. We zijn daardoor steeds op de hoogte van toekomstige markt- en rechtsontwikkelingen en kunnen proactief inspringen op uw behoeften. Daarnaast verzorgen wij regelmatig lezingen, cursussen en publicaties op het gebied van beroepsaansprakelijkheid.