• Bedrijfsaansprakelijkheid & productaansprakelijkheid

Een terminal waar een contaminatie plaatsvindt in een aan de klant ter beschikking gestelde tank. Een opslaghouder die wordt aangesproken wegens bederf van de goederen die hij onder zich houdt. Een producent van grondstoffen die door zijn afnemer wordt aangesproken tot schadevergoeding na een product recall van het eindproduct. In welke branche u ook zakelijk opereert, een ongeluk zit in een klein hoekje.

Schadeafwikkeling

In geval van schade komen vele juridische vragen op. Wie is hiervoor verantwoordelijk? Is de aansprakelijkheid contractueel geregeld? Is de schade verzekerd? Is de schade verhaalbaar op een solvabele partij? Daarnaast is het van belang het geschil spoedig en op een bevredigende manier te regelen terwijl u de zakelijke relatie waarborgt en negatieve publiciteit vermijdt. Ook heeft u wellicht rekening te houden met de bevoegde autoriteiten, het Openbaar Ministerie of de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.

Juridische ondersteuning door Ploum

De specialisten van Ploum adviseren u graag over de juridische aspecten bij de behandeling van een schadekwestie, met oog voor uw commerciële belangen. We hebben ervaring met zaken waarin wij als juristen op de achtergrond moeten blijven omwille van de zakelijke relatie, en met zaken die publicitair gevoelig zijn. Waar nodig kunnen wij hard voor u optreden en uw belangen veilig stellen. Ook kunnen we u adviseren over de wijze waarop u schades een volgende keer kunt vermijden door uw risico’s contractueel goed te regelen en de juiste verzekeringen af te sluiten. Bovendien kunnen we een multidisciplinaire aanpak bieden.

Is sprake van een bedrijfsongeval, dan kunnen we onze experts in arbeidsrecht en strafrecht erbij betrekken. Valt uw bedrijf in de categorie van BRZO-bedrijven, dan kunnen u ook bestuursrechtelijk adviseren. Wilt u uw risico’s contractueel uitsluiten en zorgen dat de risico’s van een bedrijfsonderdeel van uw concern bij dat onderdeel blijven? Wij hebben notarissen en specialisten op het gebied van ondernemingsrecht in huis.