• Aansprakelijkheidsrecht

Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Het ‘klassieke’ aansprakelijkheidsrecht draait om de vraag of en in welke mate de benadeelde zijn schade kan verhalen op een ander. Maar de praktijk is oneindig veel gecompliceerder. Hebben partijen een overeenkomst en zo ja, wat hebben zij afgesproken over de verdeling van risico’s? Is er verzekeringsdekking voor de schade? Spelen er commerciële belangen mee, of (vrees voor) publiciteit?

Juridische ondersteuning door Ploum

De specialisten van Ploum kunnen u adviseren in kwesties met betrekking tot contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. Daarnaast hebben we uitgebreide ervaring in het adviseren over het voorkómen van aansprakelijkheid, waarbij wij gevoel hebben voor de behoefte van de cliënt om enerzijds risico’s contractueel zoveel mogelijk te vermijden en anderzijds de commerciële verhoudingen in het oog te houden. Mocht het echter toch tot een procedure komen, dan staan wij u graag bij.

De inhoud van contractuele verplichtingen, wettelijke normen of maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen worden ingekleurd door regelgeving en gebruiken in de branche waar de schade zich voordoet of dreigt voor te doen. Uniek aan ons kantoor is de mogelijkheid om u met de benodigde expertise te adviseren op de diverse terreinen van het aansprakelijkheidsrecht. Of het nu gaat om bouw- en technische schades, de aansprakelijkheid van werkgevers, bedrijfsaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, milieuaansprakelijkheid of overheidsaansprakelijkheid.