• Verzekeringsrecht & aansprakelijkheidsrecht

Ondernemen betekent risico’s nemen. Een ongeluk zit echter in een klein hoekje en kan grote financiële en commerciële gevolgen hebben. Een onderneming doet er daarom verstandig aan risico’s te spreiden. Ten eerste door vooraf goede afspraken te maken met andere betrokken partijen. Daarnaast vormen verzekeringen een onlosmakelijk onderdeel van het risicomanagement van grote en kleine bedrijven. In geval van schade kan soms verhaal gezocht worden op een andere partij of is de schade gedekt onder een verzekering. En soms is het uw eigen bedrijfsrisico.

Juridische ondersteuning door Ploum

De specialisten van Ploum adviseren u graag. Wij kennen en assisteren de verzekeringspraktijk in ieder opzicht: van het adviseren over financieel toezicht tot het ontwikkelen van verzekeringsproducten, van het contractueel verdelen van aansprakelijkheidsrisico’s tot het afhandelen van claims. Dat doen we in opdracht van verzekeraars, tussenpersonen, verzekerde bedrijven en overheden en experts.

Aansprakelijkheidsrecht

Ons team adviseert over de contractuele verdeling en beperking van risico’s en aansprakelijkheid. Mocht de schade leiden tot een claim, dan adviseren wij en staan wij u bij indien het tot een procedure komt.

Contractueel verzekeringsrecht

Vanzelfsprekend speelt de aanwezigheid en omvang van verzekeringsdekking een belangrijke rol bij de afwikkeling van een claim. Wij hebben ruime ervaring in het beoordelen van verzekeringsdekking en het begeleiden van de cliënt indien daarover een geschil rijst.

Regulatoir verzekeringsrecht

Het toezicht op het verzekeringsbedrijf is gereguleerd in de Wft en de daarop gebaseerde regelgeving. Regelmatig beantwoorden wij vragen over de reikwijdte en de inhoud van de Wft: is sprake van een verzekeringsovereenkomst? Heb ik een vergunning nodig? Heb ik mijn zorgplicht geschonden? Wat gebeurt er als ik mij niet aan een gedragscode gehouden heb?

Multi-disciplinaire aanpak

Het verzekeringsbedrijf wordt steeds complexer door de vele bewegingen binnen de markt en de snel veranderende regelgeving. Ploum begrijpt de praktijk van de verschillende spelers op de verzekeringsmarkt: de verzekeraars en de verzekerden, de tussenpersonen en de experts. En met de vele disciplines die wij in huis hebben, kunnen we de geïntegreerde dienstverlening bieden die nodig is op dit complexe rechtsgebied. Voorbeelden van diensten die wij verlenen naast claimafwikkeling, dekkingsvragen en adviezen over toezicht:

  • Assistentie van verzekeraars en tussenpersonen in herstructureringen en de overdracht van verzekeringsportefeuilles
  • Advies aan Verzekeraars bij het ontwikkelen van verzekeringsproducten
  • Advies in het geval dat een verzekerde failliet gaat
  • Begeleiding van het proces van aanbesteding van een verzekeringsvraag
  • Advisering bij (een geschil over) verzekeringsfraude
  • Advisering over de mogelijkheden en onmogelijkheden om bestuurlijke boetes, opgelegd aan de directie, te verzekeren