• Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht is een breed en vaak complex rechtsgebied en wordt gekenmerkt door elkaar in hoog tempo opvolgende wetswijzigingen en jurisprudentie. Zo bereiden wij ons momenteel voor op de komst van de Omgevingswet en zijn wij betrokken bij het onderzoek naar de mogelijkheden om punitieve handhaving in het omgevingsrecht te introduceren. In het omgevingsrecht is de invloed uit ‘Brussel’ groot. Dit alles maakt het ingewikkeld voor ondernemingen en individuen die zich aan de regels moeten houden, en voor de (overheids)instanties die de wetten moeten handhaven en/of uitvoeren.

Naleving van wetten en regels

Grondige actuele juridische kennis van het omgevingsrecht en het bestuursrecht is noodzakelijk bij de aanvraag van vergunningen en uiteenlopende procedures waaronder handhavingsprocedures en (bestuurlijk) toezicht.  Hierbij gaat het niet alleen om het omgevingsrecht in de breedste zin van het woord, waaronder milieu, water, natuur,, afvalstoffen maar ook ruimtelijk bestuursrecht.

Juridische ondersteuning door Ploum

Ploum adviseert u graag snel en praktisch bij al uw vragen op het vlak van omgevingsrecht en bestuursrecht. Ons team wordt vaak ingezet om  ondersteuning te bieden in de vorm van ‘crisismanagement’.  Ons team bestaat uit enthousiaste medewerkers met meerdere specialismen. En omdat wij zowel voor private ondernemingen als voor overheidsinstanties optreden, weten wij van beide kanten hoe gedacht en geopereerd wordt. Daardoor hebben we een goed inzicht in de belangen en posities van beide partijen. Hier geldt: ‘it takes one to know one’.