• Vastgoed notariaat

De notarissen van Ploum kunnen u begeleiden bij (voorgenomen) (ver)koop tot levering, bij hypotheek- en pandrechten, vestiging van zakelijke rechten en splitsing in appartementsrechten. Zowel op het gebied van commercieel vastgoed als op het gebied van particulier vastgoed.

Dit betreft onder meer de aan- en verkoop, due diligence, financiering, sale and leaseback, vestiging van opstalrechten, erfpachtrechten en hypotheken, splitsing in appartementsrechten, projectfinanciering en -ontwikkeling, binnenstedelijke (her)ontwikkeling en het opzetten van vastgoedstructuren.

U kunt bijvoorbeeld ook bij ons terecht voor advies over de juridische structurering van winkelcentra, complexen met meervoudig gebruik, recreatieparken en parkeergarages, en de begeleiding van gronduitgiftes (waaronder in de haven).

Werkgebied

Ploum bedient (institutionele) beleggers, projectontwikkelaars,  bouwbedrijven, energiebedrijven, oliemaatschappijen en ondernemingen zowel gevestigd in (de haven van) Rotterdam als daarbuiten, nationaal en internationaal. Het notariaat is onder meer actief in de volgende de sectoren:

 • Bouw- en Vastgoed
 • Energie
 • Haven
 • Zorg

Kadastrale registratie van netwerken

Ploum heeft in het bijzonder unieke expertise in huis op het gebied van registratie van netwerken. De Nederlandse bodem ligt vol met kabels en leidingen voor elektriciteit, gas, water, riool, warmte en telecom. U kunt ons inschakelen voor de registratie in het Kadaster van eigendom van deze netwerken. We geven antwoord op uw vragen zoals:

 • Welke voordelen biedt registratie van de eigendom van een netwerk voor ons bedrijf?
 • Welke risico’s lopen we wanneer we de eigendom niet registreren?
 • Wat zijn de kosten van registratie van ons netwerk?
 • Dienen wij nog wel opstalrechten te vestigen als we het netwerk ook kunnen registreren?
 • Hoe tonen we “bevoegd aanleggen” of het “gedragen als eigenaar” aan?
 • Hoe verhoudt de registratie van de eigendom bij het Kadaster zich tot de registratie in het kader van de WION?
 • Hoe regelen we de toegang tot en het onderhoud van de kabels en leidingen?
 • Dienen we ook de uitbreiding en verlegging van kabels en leidingen (periodiek) te registreren?
 • Hoe moeten we onze administratie nu inrichten om op termijn te kunnen registreren?