• Ondernemingsrecht notariaat

Van de oprichting tot de overdracht van het bedrijf, in iedere fase van uw organisatie is het van belang een goede juridische strategie te kiezen met het oog op een optimale bedrijfsvoering.

Rechtsvorm 

Is een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid geschikt voor uw organisatie, zoals een eenmanszaak of een personenvennootschap? Of is het gezien de juridische en financiële risico’s verstandiger te opteren voor een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid? En hoe moet de governance worden ingericht? Moet uw rechtsvorm worden omgezet in een andere rechtsvorm? Wat nemen we op in de statuten en wat komt er in een aandeelhoudersovereenkomst? De notarissen van Ploum adviseren u graag over de meest geschikte rechtsvorm en vorm van samenwerking. Uiteraard kunnen we u ook helpen bij herstructureringen of wanneer u denkt aan bedrijfsopvolging.

Verandering van bedrijfsomvang

Overweegt uw organisatie een fusie of overname (van aandelen of de activa en passiva), joint venture of juridische splitsing? De specialisten van Ploum in ondernemingsrecht denken met u mee over elke wijziging van eigendom, ook in internationaal verband, en verzorgen de noodzakelijke juridische handelingen. Komt de doelstelling van uw vennootschap nog overeen met de werkelijke activiteiten? Wij verzorgen uw noodzakelijke statutenwijzigingen.

Financieringen en herstructurering

Dienen activiteiten in aparte entiteiten te worden ondergebracht in verband met risicobeperking? Kan een vennootschap beter worden geliquideerd of weggefuseerd? Moet er kapitaal worden terugbetaald en hoe zit het dan met de aansprakelijkheid van het bestuur? Ook over uw vragen rondom herstructurering, nieuwe financiering of herfinanciering, financiële transacties en financiële zekerheidsovereenkomsten denkt Ploum mee. Daarnaast kunnen we behulpzaam zijn met het vestigen van pand- of hypotheekrechten.

Wilt u de zeggenschaps- en de winstrechten scheiden, dan kunnen we u adviseren over stem- of winstrechtloze aandelen. Soms is het verstandiger om te kiezen voor certificering, waarbij een Stichting Administratiekantoor de aandelen voor de certificaathouders beheert op basis van administratievoorwaarden. Dit is een veel gekozen oplossing bij een geleidelijke bedrijfsopvolging of bij participatie in het bedrijf door werknemers. We helpen u er graag mee verder.

Corporate governance

Is er toezicht op het bestuur nodig? Welke regelgeving is op uw organisatie van toepassing? Graag helpen we u bij het opstellen van corporate-governancebeleid dat u optimaal helpt bij het verantwoord en tegelijk ook efficiënt besturen van uw organisatie.

Vennootschapsrecht

Voldoen de statuten van uw vennootschap nog na invoering van de regels van de Flex-B.V. op 1 oktober 2012? Er kan niet zomaar dividend worden uitgekeerd. Hoe werken de balans- en de uitkeringstest en hoe leg je die in de besluitvorming vast? Wanneer dat niet goed gaat dan ligt hoofdelijke aansprakelijkheid van het bestuur op de loer. De notarissen van Ploum screenen graag uw statuten en zorgen als dat nodig is voor aanpassing.

Legalisaties en certificaten

Snel en nauwkeurig regelen wij voor u legalisaties en certificaten die we kunnen laten voorzien van apostilles of de benodigde stempels van een ambassade of consulaat; de stukken ontvangt u (of een door u aangewezen partij) zo mogelijk nog dezelfde dag.