• Estate planning

Voor het beschermen en plannen van uw vermogen is het van belang een goede strategie te bepalen en deze tussentijds bij te stellen afhankelijk van veranderde wensen, omstandigheden en mogelijkheden. U kunt veel belasting besparen als u op tijd start met plannen.

Juridische ondersteuning door Ploum

Hoe draagt u uw vermogen over aan de volgende generatie? Hoe laat u uw partner goed verzorgd achter? Gaat u wel of geen schenkingen doen aan uw kinderen? Hoe regelt u de opvolging van uw onderneming? Hoe zorgt u ervoor dat uw erfgenamen niet teveel erfbelasting betalen als u komt te overlijden? Ploum geeft u antwoord op al deze vragen (en meer), afgestemd op uw situatie en uw specifieke wensen. En wij adviseren u graag over alles wat nog meer komt kijken bij de planning van uw vermogen, zoals levensverzekeringen en pensioen. Als lid van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) kan onze (kandidaat)notaris het advies direct uitwerken in een of meer notariële akten. Uw zaken zijn dus meteen goed en zeker geregeld.

Samenwonen of trouwen

Veranderingen in uw privésituatie hebben ook een zakelijke kant. Wenst u (betere) bescherming tegen schuldeisers? Maakt u huwelijksvoorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of legt u de afspraken vast in een samenlevingsovereenkomst? Trouwt u onder huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen? Wat kunnen redenen zijn om deze te wijzigen? Zeker is dat u eens in de vijf jaar een check zou moeten laten doen door een notaris. De notaris van Ploum adviseert u er graag over.

Testament

Met een op maat gesneden testament kunt u ervoor zorgen dat uw nalatenschap overgaat naar degenen die u verkiest. Wij luisteren graag naar wat u wenst en schrijven dat voor u op. Natuurlijk nemen we standaardclausules mee die bijvoorbeeld regelen wat er gebeurt als u en uw partner tegelijk zouden overlijden. We richten uw testament fiscaal optimaal in. Regelingen voor de kinderen zoals voogdij en bewind, maar ook voor de executeur met een legaat aan een goed doel.

Bedrijf overdragen

De specialisten van Ploum op het gebied van familierecht kunnen u in het hele traject van een bedrijfsoverdracht begeleiden. Dit gaat van familiestatuut en certificering van aandelen tot de aanpassing van uw testament.

Schenken en nalaten

Wat zijn precies de mogelijkheden en gevolgen wat betreft een schenking? Wanneer is dit een verstandige keuze als u uw nalatenschap regelt? Ploum helpt u graag bij het opstellen en wijzigen van een schenkingsovereenkomst en testament dat optimaal rekening houdt met uw wensen en de fiscale mogelijkheden.

Levenstestament: volmacht aan vertrouwenspersoon

Wellicht heeft u weleens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie kan dan uw wensen op medisch gebied kenbaar maken aan de behandelend arts? Wie regelt voor u het beste verzorgingshuis of uitstekende particuliere zorg? Hoe en door wie wordt uw vermogen goed beheerd? U kunt bij ons een ‘levenstestament’ opmaken. Hierin wijst u een of meer personen aan die u onvoorwaardelijk vertrouwt. U geeft aan hen een volmacht om uw wensen op medisch gebied kenbaar te maken en goede zorg te organiseren. Daarnaast geeft u volmacht om uw vermogen te beheren, waarbij u uitgebreide instructies kunt geven over de wijze waarop dit dient te gebeuren.

EPN