• Notariaat

Denkt u aan het oprichten van een rechtspersoon, het overdragen van onroerend goed, het opstellen van uw testament of het realiseren van een fusie of splitsing? Dit vraagt om deskundige juridische diensten die door de Nederlandse wetgeving expliciet zijn voorbehouden aan een notaris. Bij de notaris kunt u aankloppen voor advies over ondernemingsrecht, vastgoed of familierecht.

Ondernemingsrecht

Onze specialisten in het notariaat helpen u graag met advies en uitvoering bij alle denkbare transacties op het gebied van ondernemingsrecht. Denk aan herstructureringen, overnames (zowel aandelen als activa en passiva), financiële transacties met bijbehorende zekerheden en (internationale) juridische splitsingen en fusies. Ook adviseren wij over corporate governance, personenvennootschappen, stichtingen, verenigingen en coöperaties.

Vastgoed

Het notariskantoor van Ploum begeleidt vastgoedtransacties in de ruimste zin van het woord, met name in de energiesector, waaronder het vestigen van opstalrechten en de registratie van netwerken. Tevens is het notariaat bedreven in het begeleiden van de aan- en verkoop van (commercieel) onroerend goed.

Estate planning

Op familierechtelijk gebied kan de notaris van Ploum u onder meer helpen met het opmaken van (levens)testamenten, (wijziging van) huwelijksvoorwaarden, samenlevingsovereenkomsten en schenkingen. Dit kan u veel belasting besparen.

Brede ondersteuning, ook internationaal

Wij werken waar nodig nauw samen met advocaten van ons kantoor. Voor het oplossen van diepgravende fiscale problemen schakelen wij de hulp in van externe fiscalisten. Ook bij geografisch grensoverschrijdende zaken bent u bij ons aan het juiste adres. Via ons internationale netwerk zijn wereldwijde oplossingen binnen handbereik.