• Misbruik van machtspositie

Ondernemingen met een machtspositie mogen daarvan geen misbruik maken. Doen zij dit wel, dan kunnen de  Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Europese Commissie hoge boetes opleggen. Daarom is het belangrijk te weten of uw onderneming een machtspositie heeft. En zo ja, hoe u scherp in de markt blijft binnen de grenzen van de wet.

Voorbeelden van misbruik

Het mededingingsrecht creëert een bijzondere verantwoordelijkheid voor ondernemingen met een economische machtspositie. Deze dominante ondernemingen mogen bijvoorbeeld geen loyaliteitskortingen aanbieden aan hun afnemers. Ook zijn excessief hoge prijzen of juist prijzen onder de kostprijs veelal verboden. Dit zijn slechts voorbeelden; het begrip misbruik is ruim en kan allerhande gedragingen omvatten.

Boete

De ACM en de Europese Commissie kunnen voor misbruik van een machtspositie boetes opleggen tot 10% van de wereldwijde jaaromzet van de betrokken onderneming. De ACM kan bovendien persoonlijke boetes opleggen aan bestuurders en feitelijke leidinggevenden tot een bedrag van € 450.000. Beide autoriteiten aarzelen niet om van die bevoegdheden gebruik te maken.

Advies en juridische bijstand

De specialisten van Ploum helpen u graag te bepalen of uw onderneming een economische machtspositie heeft, waar nodig analyseren wij dit in samenwerking met gerenommeerde economische bureaus. Is dit het geval, dan adviseren wij u aan de hand van de laatste jurisprudentie welke commerciële (kortings)arrangementen en voorwaarden u aan afnemers mag aanbieden. En beschuldigt een marktpartij, de ACM of de Europese Commissie uw organisatie van misbruik van een machtspositie, dan  adviseren en verdedigen wij u in een procedure bij een Nederlandse rechter of bij die autoriteiten.